19

3 ay süren uzun tatil dönemi sona erdi. Allah, okullarımızın, toplumumuzun dünya ve ahiret refahına vesile olma gücünü arttırsın. Okullarımızın gerek dünyamız için gerek ahiretimiz için daha faydalı olabilmesi için neler yapmalıyız? Okullarımızın mahallemize olan katkısını arttırmak için şehrimize olan katkısını arttırmak için ülkemize olan katkısını artırmak için birey olarak toplum olarak neler yapabiliriz? Bunları düşünmek lazım... 

Tabii tüm bunları okullar açılınca eğitim-öğretim yılı yeni başlayınca dile getirmekten ziyade bu soruları okullar kapanmadan önce sorup kamuoyu oluşturmak, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim-öğretim yılına başlaması için neler yapabiliriz diye tatil boyunca düşünmek; sempozyumlar düzenleyerek, insanların bu konudaki duyarlılığını artırmak gerekir.

Birçok yazımızda da dile getirmiştik; eğitim öğretim, okul, öğrenci, öğretmen; ne yazık ki bizim gündemimizde, haberlerimizde yok! Bir öğrenci, öğretmenle dalga geçince veya bir öğretmen, öğretmenliğe yakışmayan bir davranış sergileyince ne yazık ki haber konusu oluyor! Eğitim-öğretimle ilgili güzel gelişmeler, öğretmenlerin fedakarlıkları, öğrencilerin gösterdikleri başarılar, eğitimin bireye ve topluma olan faydaları ile ilgili gözle görülür başarı öyküleri; ne yazık ki gazetelerde, internet haber ajanslarında, televizyonlarda yok! Buradan kamuoyuna hizmet eden, kitle iletişim araçlarına hükmeden insanlara sesleniyoruz: Eğitimle ilgili olumlu haberler yapalım. Eğitimin gelişmesi için gerekirse televizyonlarda, haber kanallarında tartışma programları düzenleyelim. Halka açık sempozyumlar icra edelim.

Herkesin kabul ettiği bir gerçek var ki: Ülkemizde anayasa 1. problem, eğitim-öğretim 2. problemdir. Herkes yani bu ülkede yaşayan her cenahtan; toplum, kişi, birey eğitim-öğretimin sıkıntılarını dile getirir; anayasanın darbe anayasası olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini ifade eder; ama konuyla ilgili bir proje, bir taslak kimse oluşturmaz. Eleştirmeyi bırakıp faaliyete geçmeliyiz. Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi evet darbe anayasası ile yönetiliyoruz. Yeni bir anayasa hazırlanmakla ilgili çekimser davranmamalıyız. Tüm STK'lar konuyla ilgili çalışmalar yapmalıdır. 

Aynı şekilde eğitim-öğretimin daha kaliteli olması, okullarımızda verimin artması için köylüsünden, profesörüne kadar herkes bu işi dert etmelidir. Profesör demişken üniversitelerdeki eğitim-öğretimi de değerlendirmek ve ele almak gerekiyor. Üniversiteler arası koordinasyon yok, işbirliği yok. Üniversitelerde fakülteler açılıyor. Bu fakülteler o şehrin ihtiyacına yönelik mi açılıyor yoksa üniversite kendi kafasına göre kendi keyfine göre mi açıyor?

Eğitim öğretimi birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Üniversitelerden; üstten alt kademeye doğru ciddi bir ıslahata ihtiyaç var, aslında ıslahat kelimesi hafif kalır. Eğitim-öğretimle ilgili ciddi bir devrime ihtiyaç var. 

Toplum olarak eğitim-öğretime olan ilgi alakamızı artırmalı, kamuoyunun dikkatini eğitim-öğretime, üniversitelere çekmeliyiz. Her şehir kendi bünyesinde açılan üniversitenin şehir hayatına katkı sağlamasını üniversitelerden talep etmelidir. İl valilikleri, kaymakamlıklar üniversitelerle içli dışlı olmalı; üniversitelerin şehre maddi ve manevi anlamda katkı sunmasını talep etmelidir. 

Halihazırda üniversiteler, şehirlerimize katkı sunacağına ciddi anlamda şehirlerde sıkıntıların yaşanmasına sebep de oluyor. En basitinden kira fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Dolayısıyla üniversiteleri, okulu hayattan bağımsız düşünemeyiz. Okul, eğitim-öğretim hayatının merkezindedir. Bu yüzden dolayı hep birlikte hayatımızı ciddi anlamda etkileyen bu mesele üzerinde kafa yormalı, eğitim-öğretimle ilgili her konuda toplumsal olarak duyarlı olmalıyız.

Üniversitelerin derlenip toparlanmasını, eğitim öğretimimizin Batı'nın güdümünden ve Batıcı, mandacı zihniyetten kurtularak milli manevi değerleri ile barışık, özgün bir müfredata sahip, çağın teknolojik anlamdaki ihtiyaçlarına cevap verecek kalitede insan yetiştiren, bununla birlikte Allah'a ve ahiret gününe iman edip öldükten sonrayı hesaba katarak yaşamını düzenleyen, ilahi kanunları kabul edip onu hayatına tatbik eden bireyler yetiştirmesini yüce rabbimizden diliyoruz.

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *