İmsak: Güneş:
4 °C
asd

Kuran’da ve Siyerde Yahudi Meselesi

 • mehmet Ali Akay
 • 2022-04-21 14:25:29
 • 464 Görüntülenme
 • ‘Ey İman edenler! Yaudileri de Hıristiyanları da kendinize yar ve dost edinmeyiniz! Yahudi ve Hıristiyanlar ancak birbirlerinin dostlarıdır. İçinizden kim onları dost edinirse onlardan olur. Şüphe yok ki, Allah o zalimler güruhunu doğru yola çıkarmaz. (Maide Suresi, 51. ayet)

  ‘Ey resulüm! O kâfir olan Yahudilere de ki: ‘Siz Muhakkak mağlup olacaksınız ve toplanıp Cehenneme sürüleceksiniz. O cehennem ne kötü bir yerdir!’ (Ali-i İmran Süresi, 12. Ayet)

  Siyerden Allah Rasulü ile Yahudiler arasında geçen savaşları özetleyelim. Detaylı araştırılmasını ve bu konuyu tüm alimlerin, hatiplerin toplumumuza anlatmasını istiyoruz.

  Siyer kitaplarında Yahudilerle ilgili birçok mesele vardır. Biz kısaca en büyük olanlarını özetleyelim:

  Allah Resulü hicretin ikinci yılında Beni Kaynuka Yahudileri ile savaştı. Onlardan 700 tane kişiyi Medine’den sürgün etti. Çünkü Beni Kaynuka Yahudileri çarşaf giyip yüzünü kapatmış bir Müslüman kadının çarşafını çıkarmak istediler. Kadın çıkarmayınca kadının eteğini sırtına iliştirip mahrem yerlerinin görünmesine sebep oldular. Bunun üzerine kadın çarşıda bağırdı. Bir Müslüman gelip bu terbiyesizliği yapan Yahudiyi öldürdü. Diğer Yahudiler de bu Müslümanı öldürdü. Peygamberimiz Beni Kaynuka Yahudilerini İslam’a davet etti, şımarık hareketlerine son vermelerini;  aksi takdirde Mekke müşriklerinin başına gelen akıbetin kendilerinin de başına geleceğini söyledi. Beni Kaynuka Yahudileri ise Allah Resulü ile alaya devam etti. 15 günlük bir muhasaradan sonra Medine’den kovdular.

  Hicretin üçüncü yılında Yahudi şair Ka’b b. Eşref Peygamberimizin emriyle ve planlamasıyla Muhammet Bin Mesleme tarafından suikastle öldürüldü. Ka’b b Eşref öldürülünce Yahudilerden bazıları peygamberimizin huzuruna çıktı. Onun öldürülmeyi hak etmediğini söylediler. Peygamberimiz onlara dedi ki:’O, bizi hicv ve Müslümanlara diliyle eziyet etti; ve müşrikleri de bizimle harbe, bizimle uğraşmaya teşvik etti.’  Diyerek gelenleri gönderdi.

  Yine hicretin dördüncü yılında Beni Nadir Yahudileri Medine Sözleşmesi‘ne riayet etmedikleri için peygamberimiz bunlarla savaştı. Ve bunları da Medine’den kovdu.

  Hicretin beşinci senesinde Hendek Savaşında müşriklerle savaşıldı. Bu savaş esnasında Beni Kurayza Yahudileri Müşriklerle işbirliği yapıp ihanet ettiler. Bu ihanetlerinden dolayı Hendek Savaşı’nın hemen akabinde 25 gece süren muhasaradan sonra ergenlik çağına giren bütün erkekleri Medine çarşısında tek tek idam ettirildi. Altı yüzden fazla erkek Hendek Savaşı için kazılan hendeklere getirilerek başları kesilerek idam edildi.

  Hicretin yedinci senesinde Medine’ye 169 km uzakta olan Hayber Kalesi Yahudilerin elinden alındı ve buradaki Yahudiler de sürgün edilerek Yahudilerin Arabistan’daki hükmü sona erdi. Bu savaşta bir Yahudi kadın peygamber efendimizi zehirlemeyi başardı. Bu zehrin etkisi ile - ki Siyer âlimlerinin ittifakıdır- Allah Resulü vefat etti.

  Yahudilerle savaşmış, onları zelil etmiş bir peygamberin ümmetiyiz. Ümmet olarak gasıp İsrail devleti ile uzlaşmacı anlayışa hayır diyoruz! Çünkü İsrail devlet olamaz, yıkılmalıdır.  Mekke-i Mükerreme başta olmak üzere bütün İslam beldelerinde zalimlerin aleyhine haykırılmalıdır.

  Tüm zalim kafirlerin yakında büyük bir zilletle İslam ümmetinden ‘Eman’ diledikleri günleri görmek dileğiyle…