6

Batılı anlamda tiyatro türü edebiyata Tanzimat Dönemi‘nde girmiştir. Tanzimat’a kadar edebiyatta Karagöz, kukla, orta oyunu ve meddah hikâyeleri, köy seyirlik oyunları gibi türler tiyatro türünün yerini tutmuştur. Şinasi‘nin “Şair Evlenmesi” adlı eseri, Batılı anlamda tiyatronun edebiyattaki ilk örneği kabul edilir. Şinasi’den sonra Nâmık KemâlAhmet Mithat EfendiRecaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan gibi yazarlar tiyatro türünde eserler kaleme almıştır.

Bu eserler anlaşılacağı üzere sadece metin olarak kaleme alınmış olup, sahnede oynanmamıştır. Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre “eseri” kabul edilir. Ahmet Vefik Paşa’nın Batı tiyatrosundan yaptığı uyarlamalar da bu türün ülkemizde yerleşmesinde etkili olmuştur. Yukarıda bahsi geçen kişilerden bazıları eserlerinde ahlak dışı içerikleri işleme konusunda çok mahirdir. O dönemde eserlerde teknik olarak çok kusur olmasına rağmen batı menşeili türden vazgeçilmemiş. Tanzimat döneminden günümüze kadar tiyatro toplumsal algıyı yönetme konusunda hep başat tür olmuştur.

Günümüzde onların takipçileri ise onların bıraktığı yerden işi devralıp daha da ileriye taşımış maalesef. Hayır yolunda kullanılmayan tiyatro türü şer yolunda ciddi bir mesafe kat etmiş durumda. Birileri bana kızmasın. Eleştirdiğimiz nokta ahlaka aykırı konularda bu türün kullanılması ve toplumu ifsat etmesi meselesidir.

Şimdi gelelim asıl meselemize, malum iletişim çağındayız. Teknolojinin ilerlemesiyle de tiyatro türü insanlara televizyonlardan ve internet üzerinden sunulmaya başlandı. Ne verirsen bir alıcısı olur mantığıyla maalesef ahlak dışı, değerlerimizden tamamen uzak, bize ait olmayan ve toplumu güldürürken ahlaksızlaştıran içerikler de yayınlanıyor. Şu anda bu içeriklerin hücumu ve tahribatıyla karşı karşıyayız. Komedi adı altında her türlü küfür ve ahlaksızlık ısıtılıp ısıtılıp önümüze konuluyor. Bu işin başını çekenleri burada zikredip reklamlarını yapmak istemiyorum. Onlar kendilerini iyi bilir.

 Özellikle eski adıyla meddahlık, günümüz adıyla da Stand Up, ağıza alınmayacak kelimeleri rahatlıkla işliyor. İşin içine kadınları da katarak maalesef çirkin ve ahlaksız içerikleri iyice yaymaya başladılar. Bu gidişata dur diyecek kimse yok mu? sorusunu sormak biraz kolaya kaçmaktır. RTÜK televizyonlara sansür uyguluyor ama emin olun bu çok işe yaramıyor. Ücretli medya platformlarında bu ahlaksız türler her şekilde yayınlanıyor. Bu konu yasal düzenlemeyle bir nebze olsun düzeltilebilir. Kime ne düşüyorsa çekinmeden dile getirmeli ve bu konu daha da ileriye gitmeden çözülmelidir. İnternet ve televizyonlarımızda ahlakımıza uygun içerikler görmek dileğiyle… 

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *