Öğle: İkindi:
4 °C
asd

MARKS KÜRDİSTAN’DA KAYBETMİŞTİR

 • SADULLAH AYDIN
 • 2015-04-17 06:05:42
 • 1039 Görüntülenme
 • Bu bir aya yakındır Kürdistan’ın dağı taşı Muhammedi sevdayı haykırıyor. Şehirler, ilçeler, köyler Muhammedi sevdanın aşkıyla mest olmuş durumda. Yağmur çamur, kar kış dinlemeyen Kürdistan’ın Müslüman halkı kadın erkek, genç yaşlı binler, on binler, yüz binler halinde meydanları doldurup Muhammed Aleyhisselam’a olan sevdalarını, bağlılıklarını, aşklarını haykırıyorlar. Muhammed Aleyhisselam’ı, O’nun yolunu, O’nun taraftarlarını asla bırakmayacaklarını tüm dünyaya haykırıyorlar. Feryatlarıyla,  göğü inleten tekbirleriyle, yanık bağırlarından çıkan salâvatlarıyla şer güçlerin, yerli işbirlikçilerinin yüreklerine korku salıyorlar.

  Müslüman Kürdistan halkı kutlu insanın kutlu doğumuna gösterdiği teveccühle, büyük bir aşk ve şevkle doldurduğu meydanlardaki feryatlarıyla Muhammed Aleyhisselam’ın düşmanlarına büyük bir şamar indirmiştir. Kürdistan’da Muhammed Aleyhisselam’ın kaybettiğini sanan, Marks’lı, Lenin’li Kürdistan hayalleri kuran zavallıların arzularını kursaklarında bırakmıştır.

  Ey Marks’ın, Lenin’in çocukları! “ Kürdistan’da Muhammed kaybetmiş, Marks ise kazanmıştır.” diye beyanat veren sahte seroklar! Siz hiç kutlu meydanlara bir göz attınız mı? Cizre’deki, İdil’deki, Kızıltepe’deki, Batman’daki Müslüman Kürd’ün gözlerinde yuva kurmuş Muhammedi sevdaya aşina oldunuz mu? Eğer kutlu sevdayla kavrulan bu mü’min halkın coşkusuna tanık olmuşsanız, onun yüreğindeki Muhammedi sevdayı da söküp atamayacağınızı anlamış olmalısınız.

  Muhammed Aleyhisselam’la savaşmayı bırakın. Muhammed Aleyhisselam’ın diniyle, getirdiği değer ve öğretilerle, Müslüman kadının tesettür ve ifettiyle, Müslüman Kürt gencinin yüreğindeki imanla savaşmayı bırakın. Çünkü kaybeden siz olacaksınız. Batılı büyükleriniz, Amerikalı patronlarınız size her türlü desteği verse de Müslüman Kürt halkını Muhammed Aleyhisselam’dan, O’nun dininden koparamazsınız.

  Müslüman Kürt halkı bin yıldan fazladır Muhammed Aleyhisselam’a sımsıkı sarılmış, bırakmıyor. Nice işgaller, nice akınlar, nice barbar saldırılar bu halkı Muhammed Aleyhisselam’dan koparamadı. Aynı hayallerle bu mübarek topraklara akınlar düzenledi Haçlılar, Moğollar ve daha nice barbarlar. Ama bu aziz halk şehirlerinin yerle bir olması pahasına, binlerce evladını kurban verme pahasına Muhammed Aleyhisselam’dan vazgeçmedi.

  Neden?

  Çünkü zillet içindeydi, Muhammed Aleyhisselam’ın dini ona izzet bahşetti. Cehalet ve putperestlik bataklığında yüzen, zamanın büyük devletlerinin esareti altında yaşayan bir milletten özgür ve onurlu, binlerce bilgin ve âlim yetiştiren uygar bir millete dönüştü Muhammed ve O’nun dini sayesinde…

  Bin yıldır Muhammed Aleyhisselam’ı terk etmeyen Müslüman Kürt halkı bugün de O’nu terk etmeyecek. Onur ve izzetinin, iffet ve namusunun, dünya ve ahiret saadetinin kaynağı olan İslam’ı terk etmeyecek. İslam peygamberini bırakmayacak. Müslüman Kürt halkı İslam peygamberi için gerekirse gözünü kırpmadan canını verecek ama Kürdistan’ı Onsuz bırakmaya razı olmayacak.

  Kürdistan’daki kutlu sevda elhamdulillah dalga dalga yayılıyor. Kürdistan’ın sınırlarını aştı bu sevda. Peygamber sevdalısı gençlerin gayretleriyle Muhammedi sevda Avrupa kapılarına dayandı. Türkiye’nin batısındaki şehir ve kasabalar da bu kutlu sevdaya kapılarını sonuna kadar açtılar. Kürdistan’dan dalga dalga yayılan bu sevda Allah’ın izniyle bütün Türkiye’nin semasını kaplamak üzere… Kürd’üyle, Türk’üyle, Arab’ıyla Müslüman Türkiye halkları Muhammedi sevdanın etrafında birleşiyor. Birliklerinin, vahdetlerinin, kardeşliklerinin, kurtuluş ve mutluluklarının Muhammedi sevdada olduğunu anlıyor, fark ediyor. Tüm olumsuz karşı propagandaya rağmen…

  PEYGAMBER SEVDASI AMED’TE OKYANUSA DÖNÜŞMELİ

  Bütün dünyanın gözü Peygamber sevdalısı Müslüman Kürt halkının üstünde; Kürdistan’daki Muhammedi rüzgârın üstünde; Müslüman Türkiye halklarının, mü’min Türk ve Arapların Muhammed sevdası üstünde… Bu aziz halk Batman’daki tarihi etkinlikle Muhammed Aleyhisselam düşmanlarını ümitsizliğe düşürdü. Şiddetli yağmura, soğuk havaya aldırmadan, iliklerine kadar ıslanmayı, soğuktan tir tir titremeyi önemsemeden yetmişlik nineden küçük çocuğa kadar yüz binler halinde Batman’daki kutlu alana akan bu mü’min halk, Amed’te okyanusa dönüşmeli. Amed’in semasını tekbirlerle inletmeli. İşini, gücünü bırakıp köylerden, şehirlerden fevc fevc Amed’e akmalı. Muhammed Aleyhisselam’ın Kürdistan’da kaybettiğini sananların arzu ve hayallerini kursaklarında bırakmalı. Kürdistan’ın, Müslüman Kürt halkının Muhammed Aleyhisselam’ı ve O’nun yüce dinini asla bırakmayacağını tüm dünyaya ilan etmeli. Onların çirkin proje ve hedeflerini suratlarına çalmalı.