Öğle: İkindi:
4 °C
asd

EN BÜYÜK MUCİTLER PEYGAMBERLERDİR

 • SADULLAH AYDIN
 • 2020-06-10 17:18:32
 • 158 Görüntülenme

 • Biz bugün ilimde, bilimde, teknolojide hayranlık uyandıracak bir şekilde ilerlemiş durumdayız. Biz bu icatları bizden önceki insanların birikiminden, buluşlarından faydalanarak geliştirdik. Ama asırlar önce böyle değildi. İlk dönemler insanlar fazla bir şey bilmiyorlardı. İnsanlara bu konuda öncülük eden, bilimsel buluşlara, icatlara imza atanlar hep peygamberlerdi. Allah’ın yardımıyla her şeyi Peygamberler insanlara öğretti. İsimleri, zamanı, mevsimleri, beslenme yöntemlerini, giyinmeyi,  hayvancılığı, tarımı, hayatı kolaylaştıran icatları, ev eşyalarını, her şeyi peygamberler öğretti.

  İlk insan, ilk Peygamber babamız Âdem aynı zamanda ilk mucitti de. Bilgi ve bilimin kaynağı ona gelen ilahi vahiydi ve Allah’ın ona öğrettikleri diğer şeylerdi. İnsanlar okumayı, yazmayı, sanatı, giyinmeyi, yemek yapmayı, ev kurmayı, ekmeyi, biçmeyi ondan öğrendi. Diğer peygamberler de onun yolunu takip ettiler. Hem dini ilimleri hem de bilimsel buluşları insanlara öğrettiler. İnsanlara öncü oldular.

  Hazreti İdris de bu mucit peygamberlerden biriydi.

  Hazreti İdris insanlara gönderilen ilk peygamberlerden biriydi. Çocukluğunu yine bir peygamber olan Hazreti Şit’in yanında geçirmişti. Hazreti Şit onu büyütüp yetiştirmiş, büyüyünce de peygamberlik makamıyla şereflenmişti.

  Birçok kavim gibi İdris’in kavmi de ona inanmadı. Küfür ve inkârlarında ısrar ettiler. İdris, onlarla baş edemeyeceğini anlayınca göç etmeye karar verdi. Ona inanlarla birlikte hicret etti.

  Aslında ona inanalar ilk önce göç etmek istememişlerdi. Yaşadıkları topraklar çok verimliydi. Kurak yerlere gitmekten korkuyorlardı. Ama İdris onları ikna etti

  --- Korkmayın, dedi. Allah bizimle beraberdir. Gittiğimiz topraklar buradan daha verimli olacak.

  İkna olan Müslümanlar İdris’le birlikte hicret ettiler. Gelip Mısır’a, Nil Nehrinin kenarına yerleştiler. Burası da bereketli, sulak topraklara sahipti. Dinlerini daha rahat yaşayabilmek için vatanlarını terk eden müminlere Allah daha bereketli topraklar nasip etmişti.

  Hazreti İdris, Mısır’a yerleştikten sonra buranın halkını da Allah’a davet etti. Zamanla İdris’e inanalar çoğaldı. İdris ve halkı gün geçtikçe güçlendiler. İdris, Allah’ın yardımıyla birçok şey icat etti.

  Hazreti İdris birçok icadın öncüsü sayılırdı. Terzilik mesleğini o icat edip geliştirmişti. Daha önce insanlar dikişsiz elbiseler, hayvan derisinden şeyler giyerlerdi. Yine demirden aletler yapan, kılıç ve benzeri şeyleri icat eden de oydu. Şehirleşmeyi ilk başlatan da Hazreti İdris’ti.

  Allah yolunda ordu kurup İslam düşmanlarıyla savaşan ilk peygamber de İdris Aleyhisselam’dır. O ve askerleri dünyada azgınlık ve zulüm yapan putperestlerle savaşmış, İslam’ı hâkim kılmaya çalışmışlardı. Kendi kurduğu şehirde İslam’ın kanunlarıyla insanları yöneten Hazreti İdris, daha sonra Allah’ın katına yükseltildi.