Öğle: İkindi:
4 °C
asd

VAHDET! HEMEN ŞİMDİ!-2

 • SADULLAH AYDIN
 • 2017-02-10 16:18:29
 • 1079 Görüntülenme
 •  

  İMAM HUMEYNİ MÜSLÜMANLARI BATININ FİTNESİNE KARŞI UYARIYOR

  Müslümanları Batılıların fitnesine karşı uyaran âlimlerden biri de İmam Humeyni’dir. İmam Humeyni Müslümanlar arasındaki tefrikanın müsebbibinin Batı olduğunu söyleyerek Müslümanları şöyle uyarıyor: “Bugün, dünyadaki barış öyle bir şekil aldı ki bütün ülkeler Batı’nın siyasi baskısı altındadır. Bütün grupların düzenini bozabilmek için her yeri kontrol altında tutuyorlar. Bunlardan en büyüğü kardeşler arasına tefrika çıkarma yöntemidir. Müslümanlar uyanık ve hazır olmalıdırlar. Eğer Şii ve Sünni kardeşler arasına düşmanlık girerse bu hepimizin zararına olacaktır. Tefrika çıkarmak isteyenler Şii ve Sünni değil, onlar Batılılardır ve bu iş de onların işidir. Şii ve Sünniler arasında tefrika çıkarmak isteyenler, İslam düşmanlarıyla da birliktedirler. Ve amaçları İslam düşmanları vasıtasıyla Müslümanları yenilgiye uğratmaktır. Ümit ediyorum ki İslam’ın şu sözüne dikkat edilir: “ Bütün Müslümanlar kardeştir.” Böylece bütün İslam ülkeleri Batılılar karşısında zafere ulaşır. Ve sonunda bütün İslam ahkâmları muvaffakiyete ulaşır. Müslümanlar kardeştir ve fasıkların yalan dolanlarından dolayı da birbirinden ayrılmayacaklardır. Onların meselesinin aslı şu ki; “Şii bir tarafta, Sünni bir tarafta olmalıdır.” Şii ve Sünni kardeşler her türlü ihtilaftan kaçınmalıdır. Günümüzde bizim aramızda olacak ihtilaf, sadece Şii ve Sünni olmayan kesimlerin menfaati için olur. Onların tek istediği bizim aramıza ayrımcılığı sokmaktır. Bizler şuna dikkat etmeliyiz, “Hepimiz Müslümanız ve Kuran’a inanıyoruz.” Hepimiz tevhide inanmaktayız. Amacımız sadece Kuran’a ve tevhide hizmet etmek olmalıdır.”

   

  TÜM İSLAM MEZHEPLERİ SAYGINDIR

  Adlarını yukarıda verdiğim ve veremediğim birçok değerli İslami şahsiyet Müslümanları mezhepçilik fitnesine karşı uyarmış, vahdet ve ittihada çağırmış, tekfirciliği reddetmiş, Müslümanları enerjilerini ortak düşmana, yani Yahudi ve Hıristiyan saldırganlara karşı mücadeleye harcamaya davet etmiş, tüm İslam mezheplerinin saygın olduklarını ilan etmiş ve İslam mezheplerinin içinde barınma imkânı bulmuş aşırıcıların, gulat düşüncelilerin, tekfircilerin zararlı fikirlerini mahkûm etmişlerdir.

  ŞEYH MAHMUT ŞELTUT’UN DUYGULANDIRAN HAYALİ

   

  Ben burada büyük İslam âlimi, eski El-Ezher Rektörü, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma düşüncesinin mimarlarından merhum Şeyh Mahmut Şeltut’un bir hayaliyle sözlerimi noktalıyorum. Merhum Şeltut şöyle diyor: "Ben bir sofra etrafında; bir Mısır'lı İran'lının yanında, bir Lübnan'lı Irak'lının yanında, o da bir Pakistan'lının yanında başka islamî milliyetler de bir arada aynı zamanda Hanefî, Şafiî, Ma­likî, Hanbelî; İmamiye ve Zeydî'nin yanında kardeşlik ruhu, dostluk-muhabbet zevki, ilim-irfan dahilinde oturmuş oldukları halde; fıkhı, tasavvufi, ilmî meselelerde sohbetleri yükselirken onlara hitaben Dar-ut Takrib'in toplantıları hakkında bir konuşma yapmayı çok arzu ediyorum. "