Öğle: İkindi:
4 °C
asd

YAŞASIN İTTİHAD-I İSLAM!

 • SADULLAH AYDIN
 • 2016-11-04 15:41:40
 • 1012 Görüntülenme
 •  

  Batılı ideolojiler İslam dünyasında taraftar bulmadan önce Müslümanlar için tek bir bağ vardı, iman ve inanç bağı; din ve akide bağı. Bizim ümmetimiz bir tek ümmetti. Güçlüydü, izzetliydi, bilgiliydi. Bugün Müslümanları haçlı sürüleri karşısında kurbanlık koyun durumuna düşüren milliyetçilik fitnesi, mezhepçilik fitnesi yabancısı olduğumuz sapkınlıklardı. Mazlumların hakkı bizden sorulurdu. Adalete susamışlar bize başvururlardı.

  Büyük İslam mütefekkiri Şehit Seyit Kutup, milliyetçilik hastalığının Müslümanlara batıdan bulaştığını belirtmektedir. Bu ölümcül hastalığın Fransız İhtilaline hayranlık duyan batıcı aydınların elleriyle Osmanlıya taşındığını, organizatörlerin bizzat Batılı devletler olduğunu ve bu sürecin Osmanlının yıkılışını hızlandırdığını söyleyen Şehit Seyit Kutup, Müslümanları barbar batının şu stratejisine karşı uyarmaktadır; böl, parçala, yut…

  Evet, milliyetçilik fitnesi İslam Ümmetinin başına bela olmuş bir fitnedir. Dünya Müslümanlarının, Müslüman Türkiye halkının bu fitneden çektiği acılar her geçen gün katmerleşerek artmaktadır. Bunca dağınıklığımız, bölünmüşlüğümüz ve perişanlığımız yetmiyormuş gibi batılılar bizim bu zaafımızdan yararlanarak bizi daha da bölmek, parçalamak ve böylece hazımı kolay lokmalar halinde yutmak istemektedirler.

  Irak işgaliyle beraber Müslümanlar mezhepçilik fitnesiyle de tanıştılar. Batılılar milliyetçilik fitnesiyle yetinmeyip mezhepçilik fitnesini de yaydılar. 

  Tarihimiz milliyetçilik ve mezhepçiliğe yabancıdır. Hıristiyanlık âleminde olduğu gibi tarihte Müslümanlar arasında milliyetçilik ve mezhep savaşları olmamıştır. Müslümanlar ırk, milliyet ve mezheplerine bakmaksızın dış düşmana karşı omuz omuza vermiş, birbirlerinin acılarını kardeşçe paylaşmışlardır. Bunun örnekleri çoktur. Mesela işgalci İngilizlere karşı Şii Araplar Sünni Osmanlılarla beraber vatanları Irak'ın müdafaasını yapmışlardır. Yine Müslüman Kürtlerle Müslüman Türkler Çanakkale'de, Anadolu'da işgalci düşmana karşı omuz omuza savaşmışlar, kucak kucağa toprağa düşüp şehit olmuşlardır.

  Bundan asırlar önce İslam dünyası günümüzde olduğu gibi yine büyük acılar, işgaller ve saldırılarla çalkalanıyordu. Haçlı sürüleri ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü işgal etmişler; İslam Ümmetinin zenginliklerini talan etmek için hayâsız akınlar düzenliyorlardı. Haçlılar Mısır'ın kapılarına dayanmışlardı. Şii mezhebinden olan Fatımi Araplar, kendilerine yardım etmeleri için Sünni Türk ve Kürtleri yardıma çağırmışlardı. Ve Şafii mezhebinden olan bir Kürt, yanına aldığı büyük bir orduyla Şii Arapların, Fatımilerin yardımına koştu. Şii Fatımiler o Sünni Kürt'ü baş vezir atadılar.

  Selahaddin-i Eyyubi'den bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Selahaddin, Mısır ordusunun başına geçti ve Haçlıları geri püskürttü.

  Müslümanların mezhepçilik ve milliyetçilik fitnesinden kurtulup çağdaş haçlılara karşı tekrar zafer kazanabilmeleri için Selahaddin gibi liderlere ihtiyacımız vardır. Mazlum Müslümanları Şii-Sünni demeden kucaklayan, İttihad-ı İslam için çırpınan, Ümmetin mazlumiyeti karşısında sabahlara kadar dua edip ağlayan Selahaddin gibi liderlere…

  Müslümanların liderleri konumundaki ülkeler, özellikle İran, Mısır ve Türkiye bir araya gelmeli, Selahaddinvari politikalarla Ümmetin vahdeti, kurtuluşu ve zaferi için ortak çözümler üretmeli, çareler aramalıdırlar. Amerika'nın, Nato'nun, Batının siyasetlerinin payandası ve uygulayıcısı olmak bize zilletten ve yenilgiden başka bir şey getirmeyecektir! 

  Kurtuluş, Müslümanların arasındaki kin ve düşmanlığı, nefreti artırmaya çalışmak; mezhep taassubunu din haline getirmek, ulusalcı çıkarları Ümmetin çıkarlarının önünde görmekle gerçekleşmez.

   

  Yirmi birinci yüzyıl Müslümanları için ya bir kurtuluş yüzyılı olacak ya da ikinci bir kölelik yüzyılı… İslam'ın baharını çabuklaştırmak istiyorsak şu sloganı kendimize rehber edinmeliyiz:‘'Yaşasın İttihad-ı İslam!''