53

Bereket, rahmet ve daha birçok hayrın iklimi olan ramazan bu yıl çok mahzun…

Müslümanların kendisini anlamamış olmalarından mahzun…

Verdiği derslerin anlaşılmamış olmasından mahzun…

İslam mukaddesatının esaretinden mahzun…

Mescid-i Aksa’nın ve ehlinin esaret ve mazlumiyetinden mahzun…

Gazze halkının şu 170. gününe ulaşan katliam, idam ve her türlü gayrı insani muamelelere maruz kalışından mahzun…

Ramazan ve orucun vermek istediği mesaj ve diriltmek istediği o yüce ruhun yokluğundan, Müslümanların kayıtsızlığından, şaşkınlığından mahzun…

Nefse hakimiyet dersinin okulu olan ramazan, Müslümanların bu dersten sınıfta kalmalarından mahzun…

Ramazan, açlık ile aç bırakılan kulların halini anlamaktan uzak kalmış bizlerin halinden mahzun…

Ramazan, hayır yapayım derken bu hayrın nereye ve nasıl ulaştırılacağını bilmememizden mahzun…

Gazze’de yukarıdan başlarına düşen bombalarla beraber atılan yardım(!) paketlerini arayan aç, susuz, evsiz-barksız mazlum kardeşlerine bir iftar yetiştiremeyecek kadar aciz düşmüş bizlerin durumundan mahzun…

Ramazan, oruçtaki “yememe içmeme” yasağıyla haram yememe sonucunun çıkarılması gerektiğinin anlaşılamamasından mahzun…

Ramazan, oruç açlığının verilmiş nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunun anlaşılması dersini çoğu oruç tutanların bu dersi anlamamış olmalarından mahzun.

Ramazan, açlara merhamet ve onlara el uzatmanın dersini veren orucun özünün kaybolmuş olmasından mahzun…

Ramazan, çoğu oruç tutanların sadece kendilerini aç bırakmanın dışında arzularına boyun eğip başka kötülüklerden kendilerini korumamalarından mahzun…

Ramazan, oruç açlığının maddi ve ruhi sağlık kaynağı olduğunu veren dersinin iftarla birlikte unutulduğunu, iftar yemeklerinin israftan arındırılamadığından mahzun…

Ramazan, boğazlanan kardeşlerine ilgi göstermek, el uzatmak yerine, “ramazan ne zaman başlayacak ne zaman bayrama kavuşacağız” sorunuyla uğraşıp onu da eline yüzüne bulaştırmış koca bir ümmetin acizliğinden, duyarsızlık ve pısırıklığından mahzun…

Hasılı Gazze mahzun, Ramazan mahzun, Hilal mahzun…

İlâhi, bu halimiz böyle sürmesin çok uzun.

Katından bir rahmet indir, bizleri sevindir.

Zira içimiz kan ağlıyor, ciğerimiz hun.

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *