27

Tarihi günlere şahitlik ediyoruz. Özgür dünya halkları, Filistin davası için ayağa kalkmış durumdadır. Tüm dünyada; rengi, ırkı ve dini ne olursa olsun, gönlü adalet ve özgürlükten yana olan asil insanlar, saygın bir soylu duruş ortaya koymaktadır. Küresel intifada ateşi ve ruhu, bütün dünya halklarını sarmıştır. Artık intifada ateşi ve ruhu, sadece Filistin meselesi ile sınırlı kalmamış, bütün dünya zalimlerine ve küresel zulüm sistemine meydan okuyan bir özgürlük ve adalet dalgasına dönmüş ve küresel şer sisteminin sahillerini dövmektedir. Endonezya, Pakistan, Yemen ve Hindistan gibi ülkelerdeki milyonluk gösteriler bir yana, Batılı ülkelerin sokaklarının milyonluk gösterilere sahne olması bütün dünyayı şaşırttı. Latin Amerika başta olmak üzere; Kanada’dan Avusturalya’ya kadar her yerde insanlığın ortak vicdanı meydanları doldurmaktadır. Amerika, İngiltere, Fransa sokakları Filistin’in sesine ruh olmuştur. Hele özellikle İspanya’daki milyonluk gösteri, Özgür dünyanın vicdanının sesinin nasıl bir tufana dönüştüğünün resmi olmuştur. Sokakların bu karşı konulamaz gücü karşısında politikacılar ve vicdansız siyasetçilerin bir kısmı hemen çark etmeye ve Aksa Tufanı’nın ilk günlerdeki beyanatlarının aksine beyanat vermeye başlayıp terör örgütü israili, sivil katliamı yapmakla suçlayıp derhal ateşkese davet ettiler. Hatta bazı ülkelerde, bazı muhalefet liderleri, Filistin lehine yapılan gösterilere iştirak ettiler. Böylelikle herkes özgür dünyanın karşı konulamaz gücünü müşahede etti. Bütün dünya, artık Ebu Ubeyde’nin ne söyleyeceğine odaklanmaktadır. Bu yüzden olmalı ki, artık Ebu Ubeyde, dünyanın özgür halklarına seslenmekte ve onları selamlamaktadır.
Bütün insanlığın vicdanını harekete geçiren nadir olaylar vardır. İşte Gazze’de yaşanan soykırım bunun en iyi örneğidir. Kimse mazlumiyetin gücünü küçümsememelidir. Zira mazlumların Rabbi, Aziz ve Celil olan Allah’tır. Kalpleri evirip çeviren ve kudreti ile dilediği mecraya sevk eden Allah’ın şanı ne yücedir. Katledilen küçük masum çocukların mazlumiyeti ve Allah’a dua eden küçük çocukların yakarışları, semada karşılık bulup küresel bir tufana dönmüştür. Yine izzetli ve soylu bir direniş, zulme karşı gönüllerinde büyük bir öfke duyan özgür insanların gönüllerini fethetmiştir. Bu devasa soykırım karşısında sadece bal yapmayan eşek arısı gibi vızıldayıp hiçbir icraatları olmayan yöneticiler oyalanadursunlar, insanlığın ortak vicdanı bugün harekete geçmiştir. Özellikle işbirlikçi Arap liderlerin kendi iktidarları için suskun kalmaları ve sadece “bal yapmayan eşek arısı gibi vızıldamaları” ve “dostlar pazarda görsünler” kabilinden açıklamaları tek kelime ile utanç vericidir.
Bu soylu direnişte herkes yer almalı ve insani vazifesini ifa etmelidir. Hiç unutmamak lazımdır ki, bu yolda ortaya konulacak her çaba kıymetlidir, küçümsenmemelidir. Tarihi ve insani vazifemizi ifa etmek için Müslüman ya da Filistinli olmaya gerek yoktur; sadece kalbi ve vicdanı olan bir insan olmak yeterlidir.
Ey şanlı direniş,
Üzerine ölü toprağı serpilmiş ve küresel zulme teslim olmuş olan insanlık için bir nefha, bir ruh, bir soluk, bir meşale, bir özgürlük rüzgarı, kalplere ekilen bir özgürlük tohumu oldun. Ey küresel intifadanın büyük komutanı Muhammed ed-Dayf ve ey küresel intifadanın sesi aziz Ebu Ubeyde, selam olsun sizlere ve insanlık ordusunun tüm neferlerine. Ey şanlı direniş, artık siz sadece İslam ümmetinin değil, tüm özgür dünyanın ordususunuz.

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *