İmsak: Güneş:
4 °C
asd

KURBAN’IN ETİ FAKİRE, TAKVASI ALLAH’A ULAŞSIN

 • M.Zülfü Tan
 • 2022-07-07 12:10:26
 • 135 Görüntülenme
 • Kurban ibadetini yerine getirmek için hacda hacılar, evde de Müslümanlar beklemekte. Kurban ibadeti ilk insandan bu yana devam eden bir ibadet. Allah insanları nefsin cimriliğinden kurtarmak ve Allah’a yaklaşmak için onlara mali bazı ibadetler de farz kılmıştır. Dolayısıyla Müslümanlar bu farzları yerine getirerek alışkanlık kazanmakta, takva sahibi Müslümanlar bunun üzerine daha fazla ekleyerek Allah’ı razı etmeye çalışmaktadır.

  Bilmemiz gerekiyor ki, her ibadetin temelinde takva yatmakta. Bu takva, yapılan ibadetin Allah’ın razı olacağı niyet ve şekilde yapmakla başlar. Allah’ın verdiklerine kalben, kavlen ve bedenen şükür ile doruk noktasına ulaşır. Takva olmayan hiçbir ibadetin önemi ve değeri yoktur. İşte aşağıdaki ayetler buna bir delildir.

  “Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), ‘And olsun seni öldüreceğim.’ dedi. Diğeri de ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.’ dedi…” (Mâide 5/27)

   “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’âm 6/162)

   “Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!” (Hac 22/34)

   “Kendilerine ait birtakım yararlara tanık olsunlar. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun”. (Hac 22/28)

  “Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” (Kevser 108/2)

  “Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.” (Saffat 37/107)

  Allah-u Teala, Hac Suresi 37. Ayette şöyle buyuruyor: “Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele!.”

  Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.” (İbn Mâce, Edahî: 3)