Öğle: İkindi:
4 °C
asd

MÜSLÜMANLAR ASLA BEYAZ BAYRAK ÇEKMEYECEKLER!

 • SADULLAH AYDIN
 • 2019-05-06 14:27:11
 • 467 Görüntülenme

 • Amerika büyük bir ateşin fitilini yakmaya çalışıyor. Haydut Amerika dünyayı babasının çiftliği gibi yönetmek istiyor. Astığı astık, kestiği kestik, hak hukuk tanımayan, ben yaptım oldu havalarına giren büyük şeytan inkılapçı Müslümanları tanısaydı bu kadar rahat hareket etmez, kendisinden bu kadar emin olmazdı.

  Büyük şeytan şehadete sevdalı, şehitlik arzusuyla tutuşan Müslümanları dünyaperest, şehvetperest Arap şeyhleriyle, kokuşmuş Arap hanedan ve krallıklarıyla karıştırıyor. Malcom X’in tabiriyle ev zencisi gibi efendisine dalkavukluk yapmak için bin takla atan aşağılık Suud, BAE, Bahreyn prensleri gibi sanıyor mücadeleci Müslümanları. Maddi, askeri gücüne aşırı güvenerek dünyaya ilahlık taslayan zamanın Firavunu Müslümanların asla beyaz bayrak çekmeyeceklerini, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölüme koşacaklarını anlamak istemiyor.

  Dünyaya boyun eğdirmeye alışmış, istediği ülkede darbeler yapan, özgürlükleri askıya alan, gemi ve uçaklarını seyyar işkence merkezlerine çeviren, halkları kadın, çocuk demeden katleden, halkların özgür iradeleriyle seçtiği liderleri alaşağı edip kuklalarını, uşaklarını başa getiren, dünya ülkelerini arka bahçesi olarak görüp zenginliklerini talan eden Amerika, haydut devlet... İnkılapçı Müslümanların hiç kimseye benzemediğini anlayacak. Müslümanlara bulaştığına pişman olacak.

  Evet, Müslümanlar, vahşice soykırıma uğrayan mazlum Kızılderililerin, dünyanın öbür ucundan kitleler halinde kaçırılıp insanlık dışı yollarla Amerika ve Avrupa’ya getirilip köle pazarlarında satılan siyahi erkek, kadın ve çocukların intikamı almaya hazırlanıyor. Müslümanlar, atom bombalarıyla bir anda yok edilen, küle çevrilen, kimyasallarla diri diri yakılan yüz milyonlarca Vietnamlının, Japon’un,  Latin Amerikalının hesabını büyük şeytandan almaya hazırlanıyor.

  Büyük şeytan İslami hareketleri terörist ilan ederek, ümmetin kırmızıçizgilerini çiğneyerek, ümmet coğrafyasını istilaya kalkışarak kendi ölüm fermanını imzaladı.

   İran Devrim Muhafızlarını, Hizbullah’ı, Hamas’ı, İslami Cihad’ı, İhvan’ı ve diğer direniş hareketlerini terörist ilan ederek, İslam ülkelerini ekonomik olarak çökertmeye kalkışarak onları teslim alacağını sanan Amerika nasıl bir bataklığa saplandığını çok geçmeden anlayacak. Amerika Pandoranın kutusunu açtı artık. Bu kutunun kapağını kapatmak onun haddi değil bundan böyle…

  Müslümanlar bu çetin mücadelede birbirlerine karşı çektikleri ihtilaf ve tefrika kılıçlarını toprağa gömmeli artık. Onların izzet ve haysiyetlerini hiçe sayan haydut Amerika’ya karşı İslam’ın evlatlarının ne destanlar yazdığını göstermeli.

  Allah’ın izniyle yenilgi sırası baş terörist Amerika’da! Ataları Firavun, Nemrut, Ebu Cehil, Neron gibi tarihin çöplüğünde yerini alacak. Bu hantal, hasta, işe yaramaz domuz, yavrusu Siyonist çeteyi koruyamayacağı gibi kendisi de yıkımı yaşayacak. İslam ümmetine boyun eğdirme hayalleri kurarken kendisi Sovyet diktatörlüğü gibi tarih sahnesinden silinecek.

  Allah mühlet verir ama asla zalimin zulmünü unutmaz. İnşallah Kızılderililerin, siyahilerin, Latin Amerikalıların, Müslüman halkların ve tüm insanlığın intikamı Mücadeleci, inkılapçı Müslümanların elleriyle alınacak.

  Amerika’nın yıkılış süreci çoktan başladı. Bir zamanlar her istediğini yapmaya muktedir Amerika Türkiye’de başarısız oldu. 15 Temmuz akşamı Müslüman Türkiye halkının elinden şiddetli bir tokat yedi. Hala yediği bu tokadın sersemliğiyle deli danalar gibi böğürüp tehditler savuruyor.  Arka bahçesi olarak gördüğü Venezüella’da da yenilgi üstüne yenilgi alıyor. Allah’ın izniyle İran’ın, Lübnan’ın, Filistin’in, Mısır’ın, Yemen’in, Kafkasların, Afganistan’ın, Pakistan’ın, Libya’nın direnişçi Müslüman halklarının elleriyle çok daha büyük darbeler alacak, tokatlar yiyecek ve o da, gayrı meşru çocuğu Siyonist çete de, onlara kapı kulluğu rolünü üstlenmiş hain Arap hanedanları da yok olup gideceklerdir.