image

Niyetin Önemi:

Oruç tutmanın şartlarından biri niyet etmektir. Niyet, orucu Allah'a rıza için tutmaya karar vermektir. Niyet, kalben veya dille yapılabilir. Kalben niyet etmek, orucu Allah'a rıza için tutmaya niyet etmektir. Dille niyet etmek ise, "Yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" gibi bir ifadeyle niyet etmektir

Sahura Kalkmanın Niyet Yerine Geçip Geçmediği:

Sahura kalkmak niyet yerine geçer. Bu mezheplere göre, sahur vakti gelmeden önce uyanmak ve sahura kalkmak, orucu Allah'a rıza için tutmaya niyet anlamına gelir. Bu nedenle, sahura kalkıp niyet etmeden oruç tutan bir kişinin orucu geçerlidir.

Oruca Niyet Etmeyi Unutan Kişinin Orucu Kabul Olur Mu?

Oruca niyet etmenin şartları arasında niyeti söz ile dile getirmek yoktur fakat dil ile niyet edilmesi daha makbuldür. Ertesi gün oruç tutmak bilinci ile sahura kalkmak veya “ben yarın oruçlu olacağım” demek dahi niyet yerine geçer. Niyet etmeyi unutan kişi sabah kalktığında bir şey yiyip içmediyse ve oruca mani olacak bir şey yapmadıysa sabah oruca niyet edebilir. Tüm bunlara rağmen niyet etmeyi unutan kişi bile oruçlu olduğu bilinci ile hareket ederek yemiyor, içmiyorsa zaten niyet etmiş durumdadır.

Hangi Görüşe Uymak Gerekir?

Sahura kalkıp niyet etmeden oruç tutmak konusunda farklı mezhep görüşleri olsa da, en doğru olanı, ihtiyaten niyet etmektir. Oruca başlamadan önce dille veya kalben niyet etmek, orucun geçerli olması için daha makbuldür.

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *