207

 

 “Resulüm! Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da, hidayete ereni de bilendir.” [Nahl süresi/125]

“Ey müminler! Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk (cemaat) bulunsun. İşte kurtuluşa erecekler ve zaferi tadacaklar onlardır.” [Ali İmran süresi/104]

Habil ve Kabil ile başlayan hak ve batıl mücadelesi dün var olduğu gibi bugünde devam etmektedir, kıyamete kadar da devam edecektir.

Günümüzde batıla karşı zorlu mücadele görevini, Allah’ın aziz davasına gönülden bağlı aziz İslam davetçileri yüklenmişlerdir.

İslam davetçilerinin bu zorlu mücadelede batıla galebe çalabilmeleri ve davetlerinde başarıyı yakalayabilmeleri için mutlak surette dikkat etmeleri gereken hususlar vardır.

İslam davetçilerinin hedeflerine ulaşabilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlardan bazıları şunlardır:

   1} Yapılacak işlerde, ‘rıza-i ilahi’den başka hiçbir hedef gözetilmemelidir.

   2} Sorumluluklar ve görevler eksiksiz ve en iyi şekilde yerine getirilmelidir.

   3} Sohbetlere, toplantılara, seminerlere, panellere erken gelmek (veya saatinde gelmek) alışkanlık haline getirilmelidir.

   4} İslami konuların anlatıldığı muhtelif ortamlara, ilgilenilen arkadaşlar da davet edilmelidir.

   5} Beraber çalışılan arkadaşlarla sürekli fikir alış verişinde bulunulmalıdır. Farklı fikir ve görüşlere açık olunmalıdır.

   6} Bir söz söyleneceğinde önce uygulanmalı, daha sonra söylenmelidir. Yani ilmiyle amil biri olunmalıdır.

   7} Karşılaşılan soru(n) ve problemlerde ilk olarak Kur’an’a başvurulmalıdır.

   8} Bilgiler daima Kur’an’la tazelenmelidir ve her yönüyle Kur’an çok iyi bilinmelidir.

   9} Başkasının yaptığı iyilik ve ikram hatırda tutulmalı, başkasına yapılan iyilik ve ikram ise küçük görülüp unutulmalıdır.

   10} Yanlışlara karşı sorumluluk duygusuyla yaklaşılmalı ve görülen bir yanlış mutlaka düzeltilmeye çalışılmalıdır.

   11} Verilecek mesaj, muhataba doğru üslupla ve net olarak aktarılmalıdır.

   12} Peygamberin özelliklerinden olan doğruluk ve dürüstlük şiar edinilmelidir.

   13} Yumuşak söz ve güzel ahlak ile çevreye örneklik teşkil edilmelidir.

   14} Hem aile, hem komşular, hem de arkadaş çevresiyle ilişkiler iyi seviyede olmalıdır.

   15} Düzenli, tertipli ve programlı yaşamaya çalışılmalıdır.

   16} Temiz ve sade giyinmeye dikkat edilmelidir.

   17} Malayani söz ve davranışlardan şiddetle sakınılmalıdır.

   18} Duçar kalınan sıkıntı ve musibetlere karşı güçlü, kararlı ve sabırlı olunmalıdır.

   19} Hiçbir zaman bahane üretilmemelidir. Bahanenin var olduğu yerde başarının yok olmaya mahkûm olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

   20} Boş vaktin değeri bilinmeli ve ona göre zaman iyi değerlendirilmelidir.

   21} Gidilen ortamlara uyulmamalıdır. Ortam, İslam’ın hakikatlerine uydurulmalıdır.

   22} Okumaya, özellikle de düzenli okumaya çok fazla önem verilmelidir.

   23} Mevcut bilgilere her gün ‘yeni bilgiler’ eklenmeye çalışılmalıdır.

   24} Şüpheli ve şaibeli işlerden şiddetle uzak durulmalıdır.

   25} Faydasız tartışma ve münakaşalara girilmemelidir.

   26} Cemaatle namaz kılmak, alışkınlık haline getirilmelidir.

   27} Davet önderleri Peygamberlerin ve ömrünü davete adamış yüce şahsiyetlerin hayatları araştırılmalı ve öğrenilmelidir.

   28} Özellikle günümüzde faaliyet yürüten İslami hareketlerin mücadele tarihleri bilinmeli, davet metotları iyice öğrenilmelidir.

   29} Zamanın imkânlarından, özellikle de teknolojik imkânlarından faydalanılmalıdır. Bu imkânlar davaya hizmet için kullanılmalıdır.

   30} Genel kültüre faydalı fikri ve siyasi meselelere ilgi duyulmalıdır. Her yönüyle donanımlı olunmaya çalışılmalıdır.

   31} Gelişmelerden haberdar olma adına güncel meseleler takip edilmeli, gündemden bihaber kalınmamalıdır.

   32} Karar verme yeteneği, -irade- iyi ve hayırlı işlerde kullanılmalıdır.

   33} Hal ve hareketlere, tavır ve davranışlara azami derecede dikkat edinilmelidir.

   34} Hoşgörülü, ciddi ve ağırbaşlı olunmalı ve aynı zamanda mütevazı ve güler yüzlü olunmalıdır.

   35} Zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı, nefret ettirici değil müjdeleyici, öfkeli ve kibirli değil, sabırlı ve alçak gönüllü olunmalıdır.

   36} Yüce İslam dini, kişisel endişe ve beklentilerin üstünde tutulmalıdır.

   37} Yapılan işlerden sonra muhasebe yapmak alışkanlık haline getirilmelidir.

   38} Davetin yetenek ve imkânlarla değil; azim, istek ve kararlılıkla başarıya ulaşacağı unutulmamalıdır.

   39} Davetin usul ve yöntemi bilinmelidir. Yumuşak söz ve hikmetle muhataplara bir şeyler anlatılmalıdır.

   40} Davetin başarılı olması adına davetçiler dayanışma içersinde olmalı ve birbirleriyle yardımlaşmalıdırlar.

   41} Davetin başarıya ulaşabilmesi için kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirlenmelidir.

   42} Davetin geçici ve sosyal bir etkinlik olmadığı, aksine itikadî bir zorunluluk olduğu unutulmalıdır.

   43} Davetin ‘hayırlı bir meslek’ ve ‘kutsal bir görev’ olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

   44} Davetten istenilen sonuçlar alınmadığında bile, karamsarlığa ve ümitsizliğe düşülmemelidir.

   45} Davetin başarıya ulaşmasının Allah’ın izni ve inayeti ile olabileceği hakikati, mutlak surette unutulmamalıdır...

 

Cenab-ı Hakk, görevlerini layığıyla yerine getirip nimete erenlerden eylesin biz Allah’ın yüce davasına gönülden bağlı İslam davetçilerini…

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *