211

 

 İnsanı en güzel surette, eksiksiz ve kimseye muhtaç etmeyecek bir biçimde yaratan Allah u Teala, insandan sadece kul olmanın gerekliliğini yerine getirmesini istiyor. Yaratılmasının boşu boşuna olmadığını ve dünya hayatı boyunca yaptığı iyilik ve işlediği cürümlerinde karşılıksız kalmayacağını kutsal kitap Kur anda belirtmiş Allah u Teala...

 Zamanla yaratılış amaç ve gayesini unutup mutsuz olan insanoğlu, mutlu olmanın yollarını daha başka yöntemlerde aradı. Şimdiki çağa ayak uydurma isteği kendisini çıkmazlara sürüklerken, çıkmazlara girdiğinin hiçte farkına varamadı. Yeniliğin olduğu her şeyde, yeni yeni sorunların da ortaya çıkması ve bu sorunların daha büyük problemleri doğurması insanoğlunu günden güne bedbaht etti.

 Mutlu olmayı bir türlü başaramayan insanoğlu daha farklı yöntemlere baş vurarak, mutluluğun formülünü değişik akımlarda aradı. Kendi çıkar ve menfaati gereği bütün kuralları çiğneme pahasına, başkalarının elindekini kullanma ve daha fazlasına sahip olma arzu ve isteğini sürdürdü. Bazen en yakınını bile, kendi çıkarı gereği tanımama ve saymama durumuna dahi geldi.

 Bu huzursuzluk ve bozgunculuğun sebebi, Allah ın emir ve yasaklarını yerine getirmemesinden kaynaklanıyordu. Allah u Teala insana huzurlu ve mutlu olması için, gitmesi gereken yolu Kur an-ı Kerimde göstermişti. Ayrıca Resulullah ın yaşam ve yaşantısı insanoğlu için bir misaldi. Yani, dünya yaşantısında huzur ve mutlu olmanın yolu, Allah ın insanoğlundan istediği şeye bağlı idi.

 Allah u Teala insandan dünya hayatında Müslüman’ca bir yaşam sürdürmesini ve Müslüman’ca yaşamı sürdürmenin karşılığında da, altından ırmaklar akan cennetleri vereceğini vaad ediyordu. Aksini yapanları da, dünya ateşinden çok çok daha yakıcı bir ateş olan cehennem ateşinin azabı ile korkutuyordu.

 İnsanoğlunun önünde iki seçenekten başka bir seçenek yok. Ya hak yolun yolcusu olacak, yada batıl yolun yolcusu... Hak/doğru yolun yolcuları Müslümanlar, batıl/fasid yolun yolcuları da Müslümanların karşısında mücadele eden; münafık, mürted, mülhid, tağut ve bunların düşüncesine hizmet eden oluşum ve topluluklardır.

 İslami endişe ve kaygısı olanların işlerinin hiçte kolay olmadığı, düşmanlarının çokluğundan belli olmaktadır zaten. Müslümanlar bir ve beraber olmadıkça, ayrı ayrı hareket ettikçe düşmanları onları türlü türlü oyun ve desiseler ile kandırıp oyalayacaktır. Çünkü düşmanlar olan küfür ehli, tek millet, tek renk ve tek devlettir.

 Küfür ehlinin amaç ve gayesi; Müslüman toplulukların içine nifak sokmak, doğru yolda hareket edenlerin yollarını şaşırtmak, Müslümanların değerlerine hakaret ve alay etmektir. Kendi açılarından tehlike arz edecek bir durum söz konusu olduğunda ise, hemen en fazla yaptıkları yola başvururlar. Suç isnad etmek, ifira, karalama ve çeşitli ithamlar ile müslüman toplulukları saldırgan, tehlikeli, kışkırtıcı ve  terörist gibi lanse ederler.

 Allah bu insanların yaptıklarını, devamlı yüzlerine ve gözlerine bulaştırmıştır. Müslümanlar ile uğraştıktan sonra, başları sıkıntı ve belalardan kurtulmamıştır. Hayatları boyunca içlerini kemiren bir ateş vardır. Onlar ne yapıp ne ederlerse etsinler, mutlu olamazlar. Elde ettiklerini sandıkları mutluluğun geçici olduğunu çok zaman geçmeden anlarlar.

 Aslında, elde edilmek istenilen mutluluğun sırrı, kul olmanın gerekliliğini yerine getirmede gizli. Yaratılan olması sebebiyle, yaratıcısının karşısında ne kadar güçsüz olduğu, başa gelen bir hastalık veya sıkıntıda belli olmaktadır. İnsanı en güzel şekilde yaratan Allah, insanı imtihan etmek için hastalık verdiğinde, Allah karşısında ne kadar aciz olduğunun farkına bir kez daha varmaktadır.

 

 Ömür boyunca bir çok sıkıntı, sorun, darlık, musibet, afet, hastalık...vs ile karşılaşan insan, her ne ile karşılaşırsa karşılaşsın, amaç ve gayesi Allah ın rızasını tahsil olmalıdır. Eğer Allah u Teala insandan razı olursa, bütün insanların düşman olması bile kendisine bir zarar ver(e)meyecektir, ve hem bu dünyada, hemde ahrette en mutlu ve huzurlu insan olacaktır.

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *