21

Kudüs Filistin meselesi, yüzyıldır süregelen ve halen çözüme kavuşturulamayan bir sorundur. Bu sorun, sadece Filistinlilerin ve İsrail'in değil, tüm insanlığın ve Müslümanların ortak meselesidir. Çünkü Kudüs, hem üç semavi dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan hem de insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir yerdir.

Bu mesele, devletler arası bir işbirliği ve çözüm gerektiriyor. Ancak bunun yanında bireysel olarak da yapabileceğimiz şeyler var. Sosyal medya ve sokak hareketleri, bu konuda farkındalık yaratmak, kamuoyu oluşturmak ve zalime karşı durmak için önemli araçlar.

Sosyal medya, günümüzde en etkili iletişim ve bilgi paylaşım platformlarından biridir. Sosyal medya aracılığıyla, Kudüs Filistin meselesine dair gerçekleri, görüntüleri, videoları, haberleri ve duyguları milyonlarca insana ulaştırabiliriz. Sosyal medya sayesinde, bu konuda sessiz kalan veya yanlış bilgilendirilen insanları aydınlatabilir, onlara gerçekleri gösterebilir ve onları harekete geçmeye teşvik edebiliriz.

Sokak hareketleri ise, sosyal medyadan sonra en etkili eylem biçimlerinden biridir. Sokak hareketleri, yürüyüş, basın açıklaması, miting gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Sokak hareketleri, Kudüs Filistin meselesine karşı duyduğumuz tepkiyi, dayanışmayı ve desteği göstermenin en somut yoludur. Sokak hareketleri, hükümetler üzerinde baskı oluşturarak, bu konuda daha fazla adım atmalarını sağlayabilir.

Sosyal medya ve sokak hareketleri, aynı zamanda unutulmuş değerlerimizi hatırlamamızı ve araştırmamızı sağlar. Kudüs Filistin meselesi, sadece siyasi bir sorun değil, aynı zamanda dini ve tarihi bir sorundur. Bu nedenle bu konuda bilgilenmek, Kudüs'ün önemini, tarihini ve kültürünü öğrenmek bizim için çok değerlidir.

Sosyal medya ve sokak hareketleri, ayrıca imanımızın da gereğidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

"Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, Îmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17)

Bu hadis-i şerif bize kötülüğe karşı nasıl tavır alacağımızı öğretiyor. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmeyen biri diliyle değiştirmeye çalışmalıdır. Sosyal medya çalışmaları da bu anlamda dil ile cihadın bir şekli olabilir. Sokak hareketleri ise, el ile cihadın bir şekli olabilir.

Hud suresinin 113. ayetinde de şöyle buyruluyor:

"Zalimlerin yanında olmayın; sonra ateş sizi de yakar."

Bu ayet, zalimlerin yanında olmamamız gerektiğini bize bildiriyor. Çünkü zalimlerin yanında olanlar da onların akıbetine ortak olurlar. Bu nedenle zalimin karşısında olmak, hem imanımızın hem de insanlığımızın gereğidir.

Enes radıyallahu anh'den rivayet edilen bir başka hadis-i şerif de şöyledir:

"Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz." (Ebû Dâvûd, Cihâd 18. Ayrıca bk. Nesâî, Cihâd 2, 48)

Bu hadis-i şerif de cihadın sadece silahla değil, mal ile ve dil ile de yapılabileceğini bize gösteriyor. Bu hadis, sosyal medya çalışmalarını, basın açıklamasını, protesto yürüyüşünü ve mitingi de dil ile cihad kapsamında görebileceğimizi destekliyor.

Sonuç olarak, Kudüs Filistin meselesi, hepimizin üzerinde durması ve çözümü için çaba sarf etmesi gereken bir meseledir. Sosyal medya ve sokak hareketleri, bu konuda yapabileceğimiz en etkili eylemlerdir. Bu eylemler, hem farkındalık yaratır hem kamuoyu oluşturur hem de zalime karşı durur. Ayrıca bu eylemler, hem bilgimizi artırır hem de imanımızı güçlendirir.

Sedat Öztoprak

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *