207

On beş günlük eğitimden sonra namazla tanışan binlerce küçük kardeşimizin medyaya yansıyan görüntülerinin, ehl-i iman her mümini son derece mutlu ettiği muhakkaktır.

Elhamdülillah, her yıl Eylül ayında namaz yarenlerinin duygulandıran ve sevince gark eden görüntüleri büyük bir mutlulukla toplum tarafından temaşa ediliyor.  

İstanbul, Bursa, Adana, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mersin ve diğer birçok yerde Kur’an Nesli tarafından verilen eğitimlerden sonra yapılan final etkinlikleriyle çok güzel manzaralar ortaya çıkıyor.

Beyaz takke ve beyaz örtüleriyle göz kamaştıran binlerce çocuğumuzun hep birlikte namaz kılmasıyla ortaya çıkan manzaralar, cennet bahçelerinden birinin dünyaya yansımasıdır adeta.

Âlem-i dünyanın günahlarla kirlendiği bir dönemde böylesine masum ve günahsız çocukların sevgili Peygamberimizin gözümün nuru dediği namaz için bir araya toplanmaları, ehlü’s semâyı bile mutlu kılmıştır kanaatimce.

Binlerce namaz yareni kardeşimizin namaz kılarken, secde ederken yansıyan muhteşem görüntüleri, gelecek adına, insanlık ailesinin selameti ve dindar bir neslin yetişmesi adına da umut vericidir.  

Son dönemlerde yaşanan bireysel ve toplumsal sorunlar sebebiyle Müslümanlar arasında gelecek adına umutsuzluk söz konusu olmuştu. Ancak öyle inanıyorum ki namaz yarenlerinin görüntüleri, Müslüman topluma umut aşılamış, insanların derdiyle dertlenen davetçileri daha fazla çalışma konusunda motive etmiştir.

Namazla tanışan, namazın gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getiren ve namazın iman sahibi bir insan için hayatın anlamı olduğunun idrakine varan bir neslin yetişmesi, Müslüman toplumun gelecek adına umutlarını artıracaktır.

Namazın kulluğun nişanesi olduğu bilinciyle hareket eden insanların var olması, toplumdaki içtimai sorunların daha rahat ve çok daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasına katkı sağlayacaktır.

Namazın bir hayat nizamı olduğunu bilen ve bu şuurla hayatını idame ettiren bir Müslümanın en büyük hedefi, toplumda yaşanan adaletsizliklere karşı gerçek adaleti tesis etmek olacaktır.  

Bu açıdan namaz aslında yeryüzünde gerçek adaleti hükümran kılmak için yerine getirilen ilahi bir emirdir. Allah-u Teâlâ kullara namaz kılmayı emrediyor, aynı zamanda tüm insanlara adaletli olmayı da emrediyor. Yani “Namazını da kılacaksın, adaletli de olacaksın” diyor.

Bunun için, sadece hareketlerden ibaret olmayan namazı hayattan, yaşantıdan, insani ilişkilerden, tavır ve davranışlardan, söylem ve eylemlerden ayrı görmemek gerekiyor.

Namaz kılan ve secdeyle Rabbinin huzuruna varan insan, aslında hayatını aziz İslam’ın kanun ve hükümlerine göre sürdüreceğini; adaletli olacağını, haksızlık yapmayacağını, yalan söylemeyeceğini, kul hakkı yemeyeceğini ve harama tevessül etmeyeceğini taahhüt ediyor.

Bu sebeplerden ötürü, Kur’an Nesli tarafından yapılan namaz etkinliklerinin daha da yaygınlaşması ve bununla birlikte tüm İslami yapıların ortaya konulan namazla tanışma projesine ciddi manada destek vermeleri ve sahiplenmeleri gerekmektedir.

Çünkü “Hayat Namazla Güzeldir” serlevhasıyla yapılan çalışmalar, namazsızlık girdabında olan ve adaletsizlik sorunu başta olmak üzere çeşitli sorunlarla boğuşan toplumun namazla tanışıp sahili selamete ulaşması açısından mühimdir.

Bilinmeli ki, insanlık ailesinin gerçek kurtuluşu namazladır, ortaya koydukları çalışmalarla çocuklarımızı namazla tanıştıran namaz gönüllülerinin ve onları yetiştiren mektebin hocalarının topluma önderlik etmesiyledir.

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *