Öğle: İkindi:
4 °C
asd
Advert

ETKİNLİKLER İFSAD DEĞİL İHYA ETSİN

 • M. ŞERiF DURMAZ
 • 2022-05-20 13:34:44
 • 209 Görüntülenme
 • Malum olduğu üzere, yaz aylarında açık alan etkinlikleri sıklıkla yapılıyor. Pandemi sebebiyle son iki yıldır toplu etkinliklere kısıtlama getirildiğinden dolayı bahse konu açık alan etkinlikleri çok fazla yapılamadı. Bu yaz döneminde ise öyle görülüyor ki her zamankinden daha fazla etkinlikler yapılacak.

  Gençliği bir araya getirecek etkinlikler nasıl olmalıdır peki? Kimi oluşumların yaptığı konserler, festivaller, şenlikler ve benzeri etkinlikler Müslüman toplumun kültürüne ne kadar uygundur? Etkinliklerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Gençliğin bir araya getirildiği etkinliklerde özgürlük ve eğlence adı altında yapılanlar dinimiz, örfümüz, gelenek ve göreneklerimizle ne derece uyumludur?

  Maalesef ki son dönemlerde Valilikler, Belediyeler ve kimi siyasi partiler tarafından yapılan etkinlikler, gençliğin değerlerinden uzaklaşmasına, ahlaksızlıkların normalleşip yayılmasına ve bir bütün olarak da toplumun ifsadına yol açıyor.

  Festivaller, konserler, şenlikler… İsmi ne olursa olsun fark etmez benzeri etkinlikler nesli ifsada sürüklemelidir. Neslin ifsadına yol açacak, günahların ve haramların işlenmesine sebebiyet verecek etkinliklerin topluma çok ciddi anlamda zararlar verdiği, nesli ahlak ve maneviyattan uzaklaştırdığı unutulmamalıdır.

  Değerlerimize ve kültürümüze aykırı olan etkinliklerin, devletin imkânlarıyla yani vatandaşın verdiği vergiler neticesinde yapılıyor olması da üzücüdür ve kabul edilir bir durum değildir. Gençliği, kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumak devletin aslî ve önemli görevlerinden değil midir?

  Bu bağlamda devlete bağlı Valilikler başta olmak üzere kültür ve sanat adı altında etkinlik yapan diğer kurumlar, değerlerine bağlı ve topluma faydalı bir neslin yetişmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamak durumunda değil midir?

  Devlet mekanizması bu konuyla alakalı şu ana kadar gerekli alt yapıyı hazırla(ya)madığından dolayı ne yazık ki ahlaki ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetişmemiştir. Bir zamanlar dindar nesilden söz edilmişti ama yaşananlara ve yapılan konser ve şenliklere bakıldığında dindar nesilden eser olmadığını söyleyebiliriz. Oysa dindar nesil yetiştirilmek isteniyordu.

  Değerlerine bağlı dindar bir nesil yetişmeyince toplumsal sorunlarda sürekli artış yaşandı, insanlar dünyevileşti ve toplumdaki güven gittikçe azaldı. Batının dayattığı sözleşmelerden dolayı aile kurumunun kolanları çatırdadı; evlilik oranları azaldı, buna mukabil boşanmalarda da artışlar yaşandı.

  İstenen ve hedeflenen nesil eğer yetişmiş olsaydı bu sorunlar bu derece yaşanır mıydı, bugün yaşanılan toplumsal sorunlarda bu kadar artış yaşanır mıydı, insanlar değerlerinden bu derece uzaklaşır mıydı? 

  Gençliğin gittikçe dünyevileşmesine ve değerlerinden uzaklaşmasına karşın iktidarda bulunan yöneticiler tarafından tedbirlerin alınması ve neslin geleceği açısından çözüme yönelik adımların atılması beklenirken ne acı ki tam aksine gelişmeler yaşanması da bizleri derin derin düşündürmektedir.

  Allah aşkına, bugünlerde kimi Valiliklerin ve bazı siyasi partilerin değerlerimizle kesinlikle uyuşmayan etkinliklerin yapılmasının, genç nesle ne gibi faydası olacaktır! Haramların işlendiği ortamlara gidilmesini teşvik edip cazip hale getirmek bunca problemi olan Türkiye’nin hangi sorununu çözecektir.

  Toplumun dünyevileştiği, insanların kalbine dünya sevgisinin yerleştiği, gençlerin değerlerinden uzaklaştığı ve ahlaksız etkinliklerin teşvik edildiği günümüzde gençliğin geleceği için adımlar atmanın tam zamanıdır. 

  Toplumun, gençliğin ihyası ve ıslahı için meşru çerçevede atılacak adımlara ihtiyacı vardır. Vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olan devlet ve imkânı olan oluşumlar maalesef bu adımları atmamaktadır. O yüzden bu adımları, neslin ıslahı ve irşadı için çalışma yapan İslami yapılar atmalıdırlar. 

  Atılması gereken adımlar eğer bugün atılmazsa yarın çok geç olabilir. Bu açıdan, neslin Kur’anî öğretilere kulak verip yeniden özüne dönmesi için vakit kaybetmeden ihyaya yönelik ve helal dairesi içinde muhtelif etkinliklerin yapılması ve nesli harama bulaştıran kötü alışkanlıklara karşı mutlak çözümü getirecek adımların ivedilikle atılması gerekir.