Öğle: İkindi:
4 °C
asd

HÜDA PAR'ın İlkeli Siyaset

 • M. ŞERiF DURMAZ
 • 2021-12-17 12:58:49
 • 396 Görüntülenme
 • Bir parti düşünün, ölçüsünü aziz İslam’dan alan… İslam’ın belirlediği esaslara göre bir anlayış belirleyen, ilke ve hedeflerini İslam’a göre dizayn eden… İyilik ve güzelliği yaygınlaştırıp kötülüğü engellemek için çalışmalar yapan, bunun için sürekli projeler üreten…

  Bir siyasi hareket düşünün, en önemli hedefinin toplumsal yozlaşmalarla mücadele etmek olduğunu ifade eden… Erdemli, değerlerine bağlı, sorunlara karşı duyarlı bir neslin inşasını temel hedef edinen… Ayakları yere basan, mistik hayaller peşinde koşmayan bir gençlik tasavvuru olan…

  Doğru kimden gelirse gelsin yanında bulunan, yanlışa karşı sessiz kalmayan… Hakkın hatırını âlî tutan… Toplumu ilgilendiren meselelere sessiz ve tepkisiz kalmayan… Milletin ve memleketin çıkar ve maslahatını bireysel ve partisel çıkar ve menfaatlerden üstün gören…

  Her fırsatta topluma karşılıksız hizmet yapmanın önemini belirterek ve bunun gereğini sahaya yansıtarak yüklenmiş olduğu misyonun gereğini yerine getiren... Fark gözetmeksizin haksızlıklara uğramışların mağduriyetlerinin giderilmesi ve seslerinin duyulması için çalışmalar yapan…

  Mevcut sorunlara adalet, kardeşlik ve hakkaniyet doğrultusunda çözümler üreten… Zulüm ve haksızlıklara karşı sürekli mazlumun yanında, zalimin karşısında olan… Zulme ve zalime, siyonizme ve emperyalizme karşı sessiz kalmayıp her daim hakkı haykıran…

  Türkiye’de siyasetin zor olduğu ve siyasetçilerin de çabuk yıpratıldığı bir zaman diliminde kuruluşunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen ilke ve hedeflerinden, prensip ve değerlerinden taviz vermeden yürüyüşüne devam eden...

  Duçar kaldığı engellere takılmadan hak için, hakikat için, iyilik ve güzellik için, refah ve huzur için, toplumsal birliktelik için, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin ortadan kalkması ve memlekette var olan yoksulluk ve yolsuzlukların sona ermesi için mücadele eden…

  İç meselelerle alakalı sorunların çözümü için düşünce ve fikirlerini, öneri ve telkinlerini ortaya koyduğu gibi ümmeti ilgilendiren dış meseleleri de sürekli gündeminde tutan… İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın, medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehir Kudüs’ün siyonist işgalden kurtulması için üzerine düşenleri yerine getiren…

  İnsanın değersizleştirildiği bir zaman diliminde ‘önce insan’ diyerek insana hak ettiği kıymeti veren… Adalete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulan bir zeminde ‘öncelik adalet’ diyerek evrensel düşüncesini ortaya koyan…

  Siyasetin ve siyasetçilerin itibarsızlaştığı bir dönemde yaptıklarıyla siyaset kurumuna itibar kazandıran… Çağın kirlenmiş siyasetini aziz İslam’a alet etmeyen, bilakis siyaseti dine dost yapan ve bu doğrultuda halka hizmeti Hak Teâlâ’nın rıza ve hoşnutluğuna ulaşmak için yapan…

  Öyle bir siyasi hareket düşünün ki, milletin ve memleketin sorunlarının çözümü için karşılık beklemeden hizmet eden ve davası hidayet, hürriyet, hakkaniyet, adalet, huzur, barış, insanların kaynaşması ve zulmün sona ermesi olan…

  İşte, Türkiye’de bu esaslar üzere siyaset yapan bir parti varsa o da HÜDA PAR’dır. HÜDA PAR, kurulduğu günden bugüne yukarıda bahse konu ettiğimiz esaslar üzerine siyaset yapmıştır. HÜDA PAR’ın siyaseti, adalet, hakkaniyet, dürüstlük, ehliyet, liyakat ölçütleri ve sabiteleri üzerinedir. HÜDA PAR’da sürekli isimler değişebilir ama sabiteler değişmez. Çünkü HÜDA PAR bir erdemliler hareketidir, bir iyilik kervanıdır. HÜDA PAR ilkeli siyasetin adı, kardeşliğin teminatıdır.

  HÜDA PAR’ın davası, bir bütün olarak insanlık ailesinin kurtuluş davasıdır. HÜDA PAR, kurtlar sofrasında olsa bile meşru siyaset zemininde ilkelerine bağlı kalarak hareket etmeyi kendine prensip edinmiştir. Merhum Mehmet abinin dediği gibi, “HÜDA PAR, kültürel ve zihinsel dezenformasyona ve hayasızca akına kurumsal olarak dur demenin adıdır.” Tarafsız, objektif her kişi, bu hususlar konusunda hakkaniyetli bir araştırma yaptığında HÜDA PAR hakkında yazılanların doğru olduğunu görecektir.