Akşam: Yatsı:
4 °C
asd

HZ. ALİ’DEN ÖĞÜTLER

 • M. ŞERiF DURMAZ
 • 2016-12-22 16:05:19
 • 1564 Görüntülenme
 •  

  Kur’an’ın hükmüne sarılıp, ondan öğüt al. Helalini helal, haramını haram bil de hak olarak geçmişe dair anlatılanları tasdik et. Dünyadan geçenleri, onlarla arta kalanlarla düşün ve ibret al. Çünkü onun bir kısmı diğerine; sonu da ilkine benzer. Hepsi de geçici ve yok olucudur. Allah’ın ismini yücelt, O’nun adına yerinde yemin et. Ölümü ve ölümden sonra olacakları çokça hatırla. Ahiretin şartlarını sapasağlam yerine getirmeden ölümü isteme.

  Ameli işleyenin kendine razı olduğu, Müslümanların geneline nefret ettiği her durumdan sakın. Gizlice yapılıp da açıklandığında unutulan her eylemden sakın. Sorulduğunda sahibinin inkâr edeceği veya özür dileyeceği işi yapmaktan sakın. Namusunu halkın kınayıcı sözlerine hedef etme. Duyduğun her şeyi halka söyleme; bunu yapman, sana yalan olarak yeter. Halkın söylediği her söze cevap verme; bu da sana cehalet olarak yeter.

  Kendine hâkim ol, gücün yettiğince suçluların suçlarını bağışla, kızdığında aklını başına al. Gücünü kullanarak bağışla da güzel son senin olsun. Allah’ın verdiği nimetlerle salih amelde bulun. Allah’ın sana verdiği nimetlerden hiçbirini zayi etme. Allah’ın ihsan ettiği nimetlerin eseri, üzerinde görülsün. Müminlerin en üstününün; kendisinden, ailesinden, malından infak eden, onları Allah yoluna adayanın olduğunu unutma.

  Büyük şehirlere yerleş; oralar Müslümanların toplandığı yerlerdir. Allah’a itaatte yardımcısı az olan, gaflet ve zulüm içinde olan yerlerden çekin. Başına gelmeyen durum üzerinde görüş bildirme. Çarşılarda oturmaktan sakın, oralar şeytanın hazır olduğu, fitnelerin bol olduğu yerlerdir. Allah’ın senden üstün kıldığı kişiye çokça bak, düşün; çünkü bu, şükrün kapılarındandır.

  Bütün işlerde Allah’a itaat et. Çünkü Allah’a itaat etmek, onun dışındaki her şeyden faziletlidir. Nefsini ibadete alıştır, ona yumuşak davran, ezip azarlama; sana kitapta farz kılınmış olanlar dışında onu hoş tutu, çünkü farzların vaktinde ve yerinde eda edilmesi gerekir. Dünyayı isteyip Rabbinden kaçarken ölümün sana gelip çatmasından sakın. Fasıklarla arkadaşlık etme; çünkü kötülük, ancak kötülükle birleşir. Allah’a saygı göster; O’nu sevenleri de sev.

  İnsanları tavrınla, güler yüzünle, yumuşak davranışlarınla, meclisinle, hükmünle ferahlat. Öfkenden kork ve ondan daima uzak dur. Çünkü öfke, şeytanın uğurudur ve iblis ordusunun öncü kuvvetleridir. Seni Allah’a yaklaştıran durumun, ateşten uzaklaştırdığını; Allah’tan uzaklaştıranın da ateşe yaklaştırdığını öğren. Sabah, akşam her an Allah’tan sakın. Nefsin için dünyanın aldatıcılığından kork, hiçbir halde ondan gafil olma. Nefsini, pek çok şeyden alıkoymazsan, arzuların seni pek çok zarara sokar.

  Dünyanın durumu yılana benzer; dokununca yumuşak gelir, fakat zehri öldürür. Seni aldatan, sana hoş gelen dünyadan elde ettiğin makam az bile olsa ondan yüz çevir. Ondan ayrılacağını yakinen bildiğin için dertlerini ve belalarını kendinden uzaklaştır ki, onların halden hale dönmelerine de aldırmayasın. Onunla en fazla dost olduğunda, ondan en fazla sakınacağın an olsun. Çünkü onun dostu her zaman neşeyle ve sevinçle ona inanır, kanarsa dünya onu korkulara daldırır; avundurursa o hali (güzel kokuyu) giderir; dertlere belalara iter.

   

  Kişi, kaçırmadığı duruma sevinir de elde edemediği duruma da üzülür. Dünyada kendin için elde ettiğin en faziletli şey, lezzetin zirvesine varmak olmasın. Dünyadan nefsin için elde ettiğin en faziletli şey, batılı söndürmek ve İslam’ı ihya etmek olsun. Sevincin yapmış olduğun iyi amellerden; üzüntün ve kederin ise terk edip yerine getirmediklerinden ötürü olsun. Rağbetin ise ölümden sonrası için olsun.(Kaynak Eser: Nehcü’l Belağa)