imageÖğrencilerin kalan vakitlerini doğru değerlendirmesi sınav başarısı için büyük önem taşıdığını belirten Rehberlik Uzmanı Cemal Sebüktekin, İLKHA aracılığıyla öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.


Öğrencilerin bu süreçte yapması gereken en önemli şeyinsınava odaklanıp verimli bir şekilde çalışmak olduğunu belirten RehberlikUzmanı Cemal Sebuktekin, öğrencilerin sınav gününe kadar motivasyonlarınıbir an olsun düşürmemeleri gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerin tespit ettikleri eksik konularını tamamlayıpbol bol soru çözmeleri gerektiğini vurgulayan Sebuktekin, bunun için sınavauygun bir ortamın oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin yemek ve uyku düzenlerine de dikkat edipzamanlarını çok iyi değerlendirmeleri gerektiğine işaret eden Sebuktekin,ailelere de uyarılarda bulundu.

"ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ YÜKSEK OLMASILAZIM"

YKS ve LGS sürecinin çok uzun ve stresli, kaygılı birmaraton olduğunu belirten Sebuktekin, "Şu ana kadar öğrenciler gerekliçalışmayı yapmışlardır ama 2-3 aylık gibi bir süremiz kaldı. Bu süre zarfındanöğrencilerin motivasyonlarının yüksek olması lazım. Çünkü 7-8 aylık bir çalışmasürecinden sonra özellikle baharın gelmesiyle öğrenciler de bir gevşemeolabiliyor. Bu tür durumlarda motivasyon düşüklüğü yaşadıklarında kazanacaklarıbölümleri, gidecekleri lise veya üniversiteleri hayal ederek tekrar çalışmakiçin motivasyonlarını artırmaları lazım." dedi.

"ÇALIŞMALAR PLANLI OLMALI"

Sınavı kaybedenlerin büyük çoğunluğunun sınava son 2-3 aykala çalışmayı bırakan ve motivasyon düşüklüğü yaşayan öğrenciler olduğuna vurguyapan Sebuktekin, şöyle devam etti: "Bu sürede öğrenciler ilk etaptaçalışmalarını planlamaları lazım. Eksik konularını tespit ederek bildiklerikonulardan bol bol soru çözüp yarım yamalak olanları ise güçlendirmelidirler.Hiç bilmedikleri konulara göz atarak onlardan kaç tane soru çıkıyor diyearaştırma yapıp bu süre zarfında bu konuları bitirebilirler mi diye çalışmayapmalıdırlar. Bu süre zarfında bilmedikleri konuları bitiremiyorlarsa okonuları bırakıp daha fazla sorunun çıktığı konuları daha sağlam hale getirirsedaha iyi olur."

"ÖĞRENCİLER SINAVA UYGUN BİR ORTAM OLUŞTURMALIDIR"

Öğrencilerin özellikle konu analizlerini yaparken bilinenkonulara artı, bilinmeyen konulara ise eksi koyarak bir analiz yapmalarıgerektiğini ifade eden Sebuktekin, "Öğrenciler sınava uygun bir ortamoluşturmalıdır. Sınava giriyormuş gibi çalışma yapılmalıdır. Bir sınıfortamında bu yapılırsa daha iyi olur. Bu onun kaygı ve heyecanını bir nebzeolsun azaltacaktır." diye konuştu.

"KURU KURUYA BİR DENEME SINAVI ÇÖZME OLMASIN"

Öğrencilerin bu son aylarda bol bol deneme sınavı çözmesigerektiğine işaret eden Sebuktekin, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:"Deneme sınavı çözerken de sadece kuru kuruya bir deneme sınavı çözmeolmasın. Yanlış yaptığı sorulara bir baksın. Neden yanlış yaptığını sorgulasın.Eksik bir yer varsa orayı tamamlasın. Bu son aşamada bol bol soru çözülmelidir.Çünkü sınavlarımız eleme sınavlarıdır. Zamanla yarıştığımız sınavlardır. Eğerbiz zamanında yetiştiremezsek ne kadar bilirsek bile biz o sınavdan istediğimizpuanı elde edememiş oluruz. Bundan dolayı bol bol soru çözmek ve hız kazanmaklazım."

"ÖĞRENCİLERE BASKI KURULMAMALIDIR"

Öğrencilerin sınavda zamanı çok iyi kullanmalarıgerektiğinin altını çizen Sebuktekin, ailelere de uyarılarda bulundu.

Sebuktekin, "Aileler öğrencilere büyük baskılarkurmamalıdır. Öğrenci kendini baskı altında hissettiği zaman daha fazla hatayapar ve çalışmayı sürdüremez. Okula giden öğrenciler okula giden saatlerinimümkün mertebe çalışmaya ayırsınlar. Mezun olan öğrenciler ise çalışmasınıgünlük planlayarak sınava uygun bir çalışma saati oluşturmalıdır. Bu şekildedevam ederlerse sınava daha hazır bir şekilde girerler." ifadelerinikullandı.

"KAZANACAĞIMIZ BÖLÜMÜ HAYAL ETMEMİZ LAZIM"

Yemek ve uyku düzenlerine de dikkat edilmesi gerektiğinibelirten Sebuktekin, son olarak şunları söyledi: "Bunların tamamı sınavbaşarısını etki eden etkenlerdir. Öğrenci ne kadar sınava başarılı bir şekildekendini hazırlamışsa üzerindeki kaygı da o kadar azalacaktır. Sınava tamhazırlanmamış öğrencilerin genellikle heyecan ve kaygı düzenleri çok yüksektir.Bundan dolayı yapabilecekleri konuları bile yapamaz hale gelirler. Bunun önünegeçmek için çalışmalarımızı iyi bir şekilde yapmamız lazım. Kazanacağımızbölümü hayal etmemiz lazım. Bunun için elimizden geleni yapıp gerisini deAllah'a bırakmak lazım." (İLKHA)

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *