İmsak: Güneş:
4 °C
asd

Eğitim ve Öğretim

 • Muhammed ALTUN
 • 2019-09-11 15:16:56
 • 442 Görüntülenme

 • Yeni bir eğitim öğretim yılının daha başındayız. Gelecek nesillerimiz eylül dönemi ile birlikte tekrardan okullara dönecekler kimileri ise yeni başlayacak.

  Maalesef toplum olarak kavramları doğru bir şekilde kullanamıyoruz, kavramlara yüklediğimiz manalar genellikle asıl mahiyetinden uzak. Bunlardan iki tanesi de eğitim ve öğretimdir. Belki de en can alıcısı da bunlardır. Eğitim nedir, öğretim nedir? Okullarda bize verilen nedir? Aslında verilmesi gereken nedir? Gibi sorularla karşı karşıyayız.

  Eğitim dediğimiz olay, bireyin dünyayı tanıması, yaşaması, erdem-ahlak kurallarının içerisinde, faydalı, yapıcı, çözümleyici olmasıdır. Yani eğitim nicel bir bilgi türü değildir. Eğitim insanı insan yapan olguların öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. Topluma faydalı olma durumu, inancımızın fert olarak bizden beklediği gereklikleri yerine getirebilme halidir. Eğitimi almanın bir mekânı yoktur. Eğitim her zaman her yerdedir. Eğitimin yine belli bir programı, takvimi, içeriği de yoktur.

  Öğretim ise okullarda görmüş olduğumuz hal’dir. Yani öğretim, fenni ilimlerin belli bir program, müfredat, takvim düzeninde öğrencilere verilmesidir.  Maalesef bugün eğitim ve öğretim kurumlarımız sadece öğretim noktasında aktifler ve sadece bu noktada durdukları için de topluma faydalı nesiller yetiştirme konusunda istenilen düzeyde değiliz, beklenilen seviyede olmadığımız gibi durum daha da kötüye gitmekte.

  Öğretimde sonuç odaklı işleyişin söz konusu olması, eğitimle arasında ki farklılığın en belirgin halidir. Öğrenciden kendisine verilen bilgilerin teyit ettirilmesi yani sınava tabi tutulması olayı vardır, bu da öğretimin sunmuş olduğu yöntemdir. Oysa eğitim de böyle bir şey söz konusu değildir. Bir bakıma öğretim, eğitimin bir alt dalı olması da söz konusudur. Eğitim çok yönlüdür. Öğretim ise dediğimiz gibi sadece belli konuların muhatabına aktarılması ve ondan sonuç bekleme şeklidir.

  Öğrettiklerimizi bir mana içerisinde yani eğitimle harmanlayarak sunmamız gerekir ki muhataplarından faydalı karşılık alabilelim. Eğitim kurumları salt öğretim yerleri olmamalı, öğretilenler aynı zamanda eğitilmelidir. Bilhassa faydacılığı üzerinde durulmalı, öğretilenlerden fayda sağlanması gerekir. Okullarımızda öğrettiklerimizi okul dışına da taşımalıyız ve bunun başarırsak eğitmiş oluruz.  Bu konuda sorumluluğun en büyük payına sahip olan eğitimcilerimize başarılar dileriz.

  Yeni eğitim yılı hayırlı olsun..