image

Dini günler takvimine göre 2024 Berat Kandili, 24 Şubat’ta idrak edilecek. Halk arasında Berat Kandili olarak telaffuz edilse de dini literatürde bu gecenin ismi Beraat Kandili’dir.

Beraat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Beraat Kandili Şaban ayının 15. gecesinde yani 24 Şubat Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde “Şaban ayının 15. gecesi geldiğinde, geceyi uyanık ve ibadetle, gündüzünü oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah, rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: "İstiğfar eden yok mu affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağırmasına kadar bu durum devam eder." (İbni Mace)

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır?

Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Beraat Kandili Nedir?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının on beşinci gecesidir. Aslı "Berâet"tir. Beraat, sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" demektir. Ayrıca bu geceye "Leyle-i Mübâreke" denir, bereketli bir gece, "Leyle-i Berâe," "Leyle-i sâk," vesika (beraat belgesi) gecesi ve "Leyle-i rahme" rahmet gecesi olarak geçer.

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına indirildiği gece olarak kabul edilen bu gecede dualarla birlikte tesbihler ve zikirler çekilecek. Çekilecek zikirler ve tesbihlerin, okunacak duaların ve kulun Rabbine olan yakarışlarının kabule şayan olduğu rivayet edilen Beraat Kandili'ni Müslümanlar ibadetlerle geçirecek.

Beraat Kandili'nde Rahmet-i İlâhî'nin, sağanak sağanak yeryüzüne yağdığı ve bu rahmete sığınan müminlerin “affedilmişler” olarak sabaha çıkacakları ve manevi beraatlar alacakları rivayet edilir.

Beraat Gecesi Çekilecek Tesbihler ve Zikirler

Beraat Gecesi’nde bolca istiğfar ve Kur’an-ı Kerim okumak, nafile namazlar kılınması tavsiye edilir. Kaza namazı olanların onları eda etmeleri daha önemlidir.

Berat gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetler:

1. Gündüzünde Oruç Tutmak

Peygamber (sav) Efendimizin Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay, Şâban ayı idi.

Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir:

Peygamber (sav) hiçbir ayda, Şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.

Başka bir rivayette ise (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30), “Pek az bir kısmı hariç Şâban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi.” denilmektedir. (Buhârî, Savm 52; Müslim, Sıyâm 177. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 30)

2. Beraat Duası

Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun Dualar ve Zikirler isimli kitabında Beraat gecesi yapılacak duayı şöyle tarif etmiştir:

Yasin Suresi (3 defa) ve Duası:

“Şa’ban-ı şerîfin on beşinci, Beraat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin Suresi ve her birinin sonunda bu Beraat duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şeriften sonra bu dua okunurken Allah’ın saîd/iyi kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emin olup hayırlı rızık için okunacaktır.”

Beraat Duası

Beraat Kandili Duasının Türkçesi:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım, ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkram Sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın.

Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitab’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır:

“Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.” ( Ra’d Suresi, 39)

İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen» ( Duhan, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’ban’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, ehline ve ashabına salât u selâm eylesin!”

Ayrıca bu gecede;

·         Bin adet (veya daha az/çok) Estağfirullah El Azim

·         Bin adet (veya daha az/çok) La İlahe İllallah

·         Bin adet Salavat: "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

·         Yüz adet (veya daha az/çok) “Hasbinallahü we niğmel wekil”

·         Bolca "Lâ ilâe illallah", "Estağfirullah", "Sübhanallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” zikirlerini çekmek tavsiye edilir.

Şaban ayında çekilmesi tavsiye edilen tesbihler

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü, günde 100 kere çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü, günde 100 kere çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü, günde 100 kere çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün, günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün, günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Neden Beraat Kandili’nde Tesbih Çekilir?

Allah’ın rızasını kazanmak ve kılınan namazın kabul edilmesini sağlamak için namazdan sonra yapılan zikre “tesbih” denir. Ahzab Suresi’nde “Ey inananlar, Allah’ı çokça zikredin. O’nu sabah akşam tesbih edin” buyrulmuştur.

Berat gecesinde ise, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verildiği rivayet edilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü ise oruçlu geçirmek faziletlidir.

Bu bilgilerin ışığında böyle önemli bir gecede tesbih çekmek ve Allah’ı zikretmek, O’na (c.c.) yakınlaşmak için bir fırsattır.

Beraat Kandili’nde çekilecek tesbihler:

Beraat Kandili’nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılmak çok faziletlidir. Bu namazın her rukununda okunan dua: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber”dir.

  • Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.

Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

  • "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammed’in ve ala ali seyyidina Muhammed’in bi adedi ilmike"

Anlamı: Ey Allah'ım! Efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) ve efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) ehline nihayetsiz olan ilminin adedince salat u selam ve bereketler ihsan eyle.

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *