image

La ilahe illallah vahdehu la şerike leh anlamı nedir?

"Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh” anlamı nedir? Tek ve ortaksız olan Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur.

La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh Fazileti

Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu söyledi:

“Bir kimse her gün yüz defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse; on köle âzâd etmiş kadar sevap kazanır, ona yüz iyilik sevabı yazılır, yüz günahı bağışlanır, bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur”. Resûl-i Ekrem sözüne şöyle devam etti: “Bir kimse günde yüz defa sübhânallâhi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.  (Buhârî; Bed’ü’l-halk 11, Daavât; 64, 65, Müslim; Zikir 28

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *