172

Tarihte üzerinde en çok kanın döküldüğü topraklar bu topraklar. Bir türlü paylaşılmayan topraklar bu topraklar…

En çok peygamberin gönderildiği topraklar bu topraklar. En çok peygamberin gönderildiği topraklar olduğuna göre, isyankârların en çok olduğu topraklar da bu topraklar. Peygamberlerin kesildiği topraklar bu topraklar…

1948’den beri israil’in savaşı başlattığı ve o gün bugündür 75 yıldır küfür-İslam savaşının sürdüğü, kanın aktığı topraklar bu topraklar…

Uluslararası ilişkilerin ana karargâhının bulunduğu topraklar bu topraklar…

Peygamberlerin babası Hz. İbrahim’in hicret ettiği topraklar bu topraklar…

Lut (as)’ın kavminin azaba uğradıktan sonra Hz. Lut’un sığındığı topraklar bu topraklar…

Hz. Süleyman’ın ikametgâhının bulunduğu topraklar bu topraklar.

Nihayet Neml Vadisi'ne geldiklerinde, dişi bir karınca: “Ey nemller! (Ey karıncalar!) Meskenlerinize girin, Süleyman ve orduları istemeyerek sizi ezmesin.” dedi.” Ayetine konu olan Askalan’daki karınca vadisinin bulunduğu topraklar bu topraklar…

Hz. Davud’un doğup büyüdüğü, güzel sesinin semalara yükseldiği topraklar bu topraklar.  

Hz. Musa’nın kavmine: “Ey kavmim! Allah'ın size vadettiği kutsal topraklara girin, gerisin geriye dönüp savaştan veya inancınızdan vazgeçmeyin, yoksa kaybedenlerden olursunuz.” (Maide:21) diye işaret ettiği, kast ettiği topraklar bu topraklar…

Hz. Zekeriya’nın “Orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti: "Rabbim, bana katından tertemiz bir zürriyet bağışla, (salih bir evlat ver.) Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi. (Al-i İmran 38) şeklinde rabbine yalvardığı topraklar bu topraklar…

Meryem suresinde geçen, Meryem annemizin başından geçen olayların geçtiği topraklar bu topraklar…

 

Hz. İsa’nın doğum yeri ve İsrailoğullarından kurtulduktan sonra göğe yükselmiş olduğu ve ineceği topraklar bu topraklar…

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu topraklar bu topraklar…

Allah Teâlâ’nın “Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şanı yücedir. (İsra 1) diye işaret ettiği topraklar bu topraklar…

Peygamberimizin (as) bütün peygamberlere imamlık yaptığı mescid olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu topraklar bu topraklar…

Peygamberimizin (as)  hadisi şeriflerinde buyurduğu “Üç mescit dışında hiçbir mescidi ziyaret için yola çıkılmaz. Benim bu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa” Aksa’nın bulunduğu topraklar bu topraklar…

Yine peygamberimizin (as) “Kişinin Mescid-i Aksa'da kıldığı namaza elli bin kat sevap verilir” diye buyurarak Aksa’ya iltifat ettiği mescidin bulunduğu topraklar bu topraklar…

Peygamberimizin üzerinden miraca çıktığı Muallak Taşı’nın bulunduğu topraklar bu topraklar…

Tamam arkadaş! Hz. Nuh’un indiği ve gemisinin indiği topraklar da bu topraklar.

Buna özellikle vurgu yapanların, Hz. Nuh ve oğlu Muhammed Mustafa’ya düşmanlık yaptığı topraklar da bu topraklar…

Kısacası bu topraklar, Habil’in torunları ile Kabil’in torunlarının bugüne dek savaştığı topraklar bu topraklar…

Ne diyordu Arap atasözü “El-îrqȗ dessas” yani huy, soy çeker. Herkesin soyuna çektiği topraklar bu topraklar…

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *