1

Batman olarak son zamanlarda kamusal hizmetlerde aldığımız en sevindirici haberlerin başında şüphesiz ilimizde sağlık alanındaki güzel gelişmelerdir. 
Yaklaşık 8 yıldır bir türlü bitmek bilmeyen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastane(KDCHH) binasının tamamlanmak üzereyken mevcut Bölge Devlet hastanesi ile birleştirilerek Eğitim Araştırma hastanesi olarak üçüncü basamak sağlık hizmetine dönüşmesi sevindirici bir durum. 
Evet 8 yıldır bitmek bilmeyen bir KDCHH acaba normal mi? Batman gibi bu kaderi yaşayan başka bir şehir var mı bilinmez? Hemen yanı başımızda nüfus ve şehirleşme düzeyi olarak bizden çok daha az gelişmiş illerde bizimkine benzer bir hastane projesinin başlangıç ve bitişi arasındaki süre 24-30 ay iken, bizde bu süre 90 ayı bulmuş olacak. KDCHH bu hikâyesi sahipsiz bir Batman resminin en bariz göstergesidir. B
u hikayenin emsallerine göre çok uzamasının nedenleri arasında ilimizin özel hastane lobisinin etkinliğinin büyük rol aldığı herkesin malumu. Kişisel kazançlarını halkın menfaatinin önünde tutan bir anlayış ve bu anlayışa kabullenmiş bir kamuoyu. Halk bu anlayışı son olarak Temmuz ve Ağustos aylarında belirgin olarak halen sürmekte olan pandemi hastalarında iliklerine kadar yaşadı. Hastalar bir tarafta devlet kurumlarının yoğun bakım sıralarında, acil koridorlarında ve sedyelerde bekleyip öksüre öksüre can çekişirken, diğer tarafta özel hastanelerin gecelik yüksek ücretlerle hasta aldıkları kulaktan kulağa halk arasında yayılan bir şayia vardı. Parası olmayanların tedavi olamadığı bir korkunç bir tablo ile karşı karşıya kaldık. 
Allah bir daha göstermesin. Kamuoyunun merak konusudur bu şayialar ile ilgili yetkili ve görevli kamu kurumlarının bir işlem başlatıp başlatmadığı. Temmuz ve Ağustosta yaşadığımız bu kötü tablonun temel espirisi geçmişten ihmaller zincirinin sonucu olarak kamu yatak kapasitemizin yetersizliğiydi. Bundan dolayı sağlık alanındaki bu olumlu gelişmeler bizleri sevindiriyor.
Bu sevincimizin diğer nedeni ise mevcut KDCHH binasının ikinci basamak bir devlet hastanesi statüsünde sağlık tesisi olarak devam edecek olmasıdır. İlimizde 2009 yılında açılan Bölge Devlet Hastanesi(BBDH) ile o zamana kadar kullanılmakta olan devlet hastanesi binası kaliteli sağlık hizmeti konusunda yataklı sağlık tesisi ihtiyacımızın olduğu bir dönemde çok bonkör davranılarak atıl duruma düşmüş en son olarak ta sağlık alanı olmaktan çıkarılmıştı. Ve şuanda bu alanın tekrar sağlık alanına dönüştürülmesi için girişimlerin olduğunu hep birlikte duyuyoruz. İşte bu açıdan 10 yıl önce yapılan yanlıştan ders çıkarılarak tekrar edilmemesi adına mevcut KDCHH’ın bir sağlık tesisi olarak devam etmesi halk için sevindirici ve faydalı olmuştur. 
İlimizde 3. basamak 800 yatak ve 2. basamak 160 yataklı sağlık tesislerin oluşmasıyla kamu yatak kapasitemizde ciddi bir artış oldu. Kamusal hizmetin gelişimi noktasında bu sevindirici gelişmelerin yaşanmasında emeği geçen ve katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Ama emsallerimize göre halen bulunmamız gereken seviyenin çok gerideyiz. Bunun için hepimizin planlamaya alınan yeni 500 yatak kapasiteli hastane için topyekün seferber olarak ilimiz sağlık yatırımlarının takipçisi olmalıyız.

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *