158


Ortaklık denilince sanırım insanın aklına ilk olarak şu tanım gelir: “İki veya daha fazla kişinin iş yaparak kazanç (kâr) elde etmek için bir araya gelmeleri, bir birliktelik oluşturmalarına ortaklık denir.” Belki de toplumumuzda ortaklık kültürü pek yerleşmediğinden ortaklığı yadırgayıcı şöyle bir söz vardır; “Ortaklık iyi bir şey olsaydı, Allah kendisine bir ortak yapardı.” Kimileri ortaklığa sakıncalı bir durum gibi bakarken kimisi de faydalı bir durum olarak görür. Kimisi onunla olmaz, derken kimisi onsuz olmaz der. Kanaatim şudur ki; dürüstlük ve fedakârlık temelinde yükselen ortaklığın binasını sûra üfürülme dışında hiçbir sarsıntı etkilemez.

Ortaklık denilince benim aklıma her zaman, evet, her zaman şu ayeti kerime gelir. “…Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır…” (Sad Suresi: 24)

Dünyada az bulunan her şey çok kıymetlidir. Elmas, altın, inci ve benzer mücevherat az bulunduğu için kıymetlidir. Bu bakış açısıyla iman edip salih amel işleyen, yani iyilik yapan ortaklar da altın gibi, elmas gibi, inci gibi az oldukları için değerlidir. Ve Allah’ın övgüsüne mazhar olmuşlardır. Anlamamız gereken şudur ki; iyi ortaklar pek azdır. Ayeti kerimenin delaletiyle iyi ortaklar Allah tarafından övüldüğü için, onlar hayatta da yücelirler. Onlar azdırlar[1], inci, mercan ve elmas gibi diğer azlar gibi değerlidirler.

Ortaklar bilgi, beceri, yetenek ve sermayelerini müşterek bir amaç için bir araya getirirler. İki veya daha fazla kişinin bilgisi, becerisi, yeteneği, imkânı bir araya gelirse ortakların Allah’ın da katından bereket koyduğu emekleri ortaya çıkar.

Ortaklar, ortak yarar için birbirlerine bağlıdırlar. Ortaklar paydaştırlar. Ortaklar müşareket çatısı altında bir araya gelen, birbirlerine omuz veren, yağmur yağdığında aynı şemsiyenin altına giren, havalar ısındığında aynı gölgelikte gölgelenen kişilerdir. Ortaklık da bir paye, bir statüdür. Kişiler arası ilişkiler bazen “arkadaşlık” olarak, bazen “dostluk” olarak, bazen de “ortak” olarak isimlendirilir.

Ortaklık kuralları belirlenmiş bir oyundur. Kurallara riayet edilirse, güzel bir oyun çıkar. Aksi halde  “Ortaklıklar bozulmak için kurulur”  iğnesi onlara da batar.

“Yalnız taş duvar olmaz” demiş, büyüklerimiz. Bu, şu demektir: Duvarı ve evi oluşturan birbirlerine el veren, birbirlerine dayanan ortak taşlardır. Ortaklar dürüstlük temeli üzerine bir bina inşa ederlerse bulundukları yerin tarihine not düşebilirler. Oranın tarihine damga vurabilirler. DEVAMI YARIN

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *