İslam ümmetinin gelişmesinin önündeki en büyük engel Filistin'in işgal altında olmasıdır