BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN DURUŞMA TARİHİ İLANI

BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN DURUŞMA TARİHİ İLANI
T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı: 2023/265
Esas: 14/03/2024
Davacı , DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar ABDULKADIR ÖZOK, ABDULLAH TARHAN ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;Mahkememizde görülen davada dahili davalılardan Hava KILINÇ T.C. 39670855542 davacı vekilince bildirilen adreslerine gönderile tebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediğinden , her türlü araştırmaya rağmen geçerli işe yarar tebligat adresleri tespit edilemediğinden bu kez ilanen tebliğine karar verildi. Yargılamanın bırakıldığı 09/05/2024 tarihinde saat: 11:20 de DAHİLİ DAVALI Hava KILINÇ'ın mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr                                                     Basın No ILN02005231