image

Davranışları ve duyguları belli bir amaç için kontrol etmek amacıyla yapılan davranışlar olarak tanımlanan manipülasyon hem sözcük olarak hem de davranış olarak sıkça karşımıza çıkar.

Manipülasyon, çoğunlukla bir kişinin davranışlarını, duygularını, düşüncelerini etkilemek amacıyla bilinçli olarak gerçekleştirilen, istendik değişimler sağlamaya çalışma eylemleridir. Kişinin davranış ve duygularını değiştirmek için yalan söylemek, suçlamak, aldatıcı davranış göstermek, kaygılandırmak bunlardan bazılarıdır.

Günlük hayatımızda da manipülatif davranışlarla sıkça karşılaşabiliriz. Haksız birinin haklı olmak için yaptığı söz ve davranışlar, eleştirel, suçlu hissettiren cümleler ve tavırlar manipülatif davranışlar içerisinde yer alır.

MANİPÜLASYON TÜRLERİ HANGİLERİDİR?

Kaygılandırma

Karşıdaki kişinin korkularını kullanarak endişeye sevk etmek ve hataya zorlamak.

Yalan

Etkilemek, düşüncelerini değiştirmek için sürekli yalana başvurarak kandırmak.

Suistimal

Karşıdaki kişinin zayıf yönlerini kötüye kullanarak kendi lehine yararlanmaya çalışmak.

Duygusal şantaj yapma

Karşıdaki kişinin duygularını değiştirmeye yönelik çeşitli duygusal şantaj yöntemleri kullanmak.

Baskı

Karşıdaki kişinin istenen davranışları yerine getirmesi için baskı yapmak, sıkıştırmak.

MANİPÜLATİF DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Manipülatif davranış sergileyen kimselerin belli başlı özellikleri vardır. Bunlar;

Karşıdaki insanı savunmasızlığa sürüklerler

Tüm hassas noktaları, değerleri öğrenmeye çalışır ve kişiyi bunlar üzerinden etkilemeye, yönlendirmeye çalışır, bunları kendi çıkarları için kullanmaya çalışırlar. Değerler ve hassas noktalar üzerinden manipülatif şekilde yaklaşıldığında kişi kendini güçsüz hisseder ve savunmasız kalır.

Dedikoduyu yoğun kullanırlar

Kendi çıkarları doğrultusunda başkaları hakkında olumsuz konuşmaktan, eleştirmekten hiç çekinmezler. Başkaları hakkında kötü konuşarak karşılarındaki insanı etkilemeye çalışırlar.

Hatalarını asla kabul etmezler

Manipülatör kişiler hatalarını asla kabul etmezler ve geri adım atmazlar. Çünkü hatayı kabul etmenin zayıflık olduğunu düşünürler. Aldatıcı tavır ve sözlerle kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar.

Karşıdaki kişide suçluluk duygusu oluştururlar

‘Zeytinyağı gibi üste çıkmak’ deyimi tam olarak manipülatör kişiler için söylenmiştir denilebilir. Siz haklı olsanız bile tavır ve sözleriyle sizi haklı olduğunuza pişman ederler, size eksik ve hatalı olduğunuzu düşündürürler.

Asla sorumluluk almazlar

Yaptıklarının sorumluluğunu asla almazlar. Sorumluluğu daima karşı tarafın sırtına yüklerler.

Sürekli gerçekleri çarpıtırlar

Yalan söyleme konusunda son derece mahirdirler. Gerçeği ustaca değiştirip düşüncelerinizi gerçeklerden uzaklaştırır, manipülasyon ürünü düşünceleri gerçek olarak algılamanızı sağlarlar.

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *