image

İslam dini yaşlılara hürmet etmeye büyük ehemmiyetvermiştir.  Yaşlılar toplumda çok önemli boşlukları dolduran kimselerdir.Yaşlılar, o evreye erinşinceye kadar gösterdikleri yararlılıklar ile toplumahizmet ettikleri gibi yaşlandıktan sonra da topluma faydalı olmaya devametmektedirler.

Yaşlıların büyük bir huzur kaynağı olabileceğinikaydeden Kılınç, yaşlılığın peşinden gelen ölümle birlikte yeni bir doğuşungerçekleşebileceğini söyledi.

Yaşlılık insan ömrünün en zor çağı olsa da insanyaşamıyla kıyaslandığında kısa bir döneme tekabül ettiğine dikkat çekenKılınç, "Yaşlılık, insan doğasında var olan fıtri bir kanun, hayatmaratonunun son durağıdır. Doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk döneminden sonra,insanoğlu kendini ihtiyarlık potasında bulur. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de'Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç verensonra gücün ardından bir güçsüzlük verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıylabilendir. Hakkıyla kudret sahibidir.' Yetişkinliğin bir uzantısı olan yaşlılık,ömrün ileriki döneminde insanda fiziksel ve ruhsal değişmelerin görüldüğü birevredir. Bilindiği üzere yaş ilerledikçe insanın kamburlaşması, bedendekiderinin buruşması, saçların ağarması ve dökülmesi gibi belirtiler ile birliktevücudun tüm fonksiyonlarında yavaşlama, kuvvetten düşme gibi durumlar bariz birşekilde görülür. İnsanın yaşlılıktan kaçması veya yaşlılığın insana bulaşmamasımümkün değildir. Her genç yarın kendilerini ihtiyarlık koltuğuna otururbulacaktır. Her genç yaşlı olmaya adaydır. Yaşlılık, insan ömrünün en zor çağıolsa da insanın sonsuz yaşam serüveninde kısa bir dönemdir." şeklindekonuştu.

 

"Bereket büyüklerinizinyanındadır"

Yaşlıların tecrübe ettikleri yaşantıları yeninesillere aktarmak ve gençlerin de yaşlıların tecrübelerinden istifade etmekleömürlerinin daha da bereketleneceğini ifade eden Kılınç, "Eğer Yaşlılıktageçmişin muhasebesi yapılır ve geçmişin tecrübe ve birikimleri yeni kuşaklaraaktarılırsa geçen ömür kıymetli ve bereketlidir. Dinimiz İslam, yaşlılarısevmek, onlara hürmet etmek, tecrübelerinden istifade etmek, onlara hizmetederek dualarını almayı emretmektedir. Bununla ilgili Hazreti Peygamber bazıhadislerinde şöyle buyurmaktadır, 'Herhangi bir genç yaşlılığından dolayı birihtiyara hürmet ederse, Allah da yaşlandığında ona hürmet edecek kimseler vareder.' Bir başka Hadis-i Şerifte, 'Düşkünleri görüp gözetiniz. Zira siz, ancakdüşkünleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklandırılırsınız.' diye buyruluyor."ifadelerini kullandı.

 

"Yaşlılar bir takım bela vemusibetlere karşı o toplumun sigortasıdır"

Kılınç, "Allah’ın bir emaneti olarak insanınyanında bulunan gerek anne-babası ve gerekse diğer yakını olan ihtiyarlar, onuniçin rızkının genişleme vesilesidir. Bir toplumda bulunan yaşlılar da bir takımbela ve musibetlere karşı o toplumun sigortasıdır. Peygamber, bu hususta şöylebuyurmuştur, 'Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlarolmasaydı, başınıza büyük azap gelecek ve sel gibi belalar akacaktı.' Huzurlubir yaşam geçirmek isteyen herkes yaşlılarına sahip çıkıp iyi davranmalı,yaşlıların kadr-u kıymetini bilmeli, onların hayır dualarını alıp gönüllerinikazanmalıdır." dedi.

Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve ashabın yaşlılaraverdiği öneme değinen Kılınç, "Peygamber Efendimiz yaşlılara hürmet eder,ashabının da hürmet etmesini isterdi. Mekke'yi fethettiği zaman Hazreti EbuBekir, yaşlı babası Ebu Kuhafe’yi Müslüman olmak için Resulullah'ın huzurunagetirir. Hazreti Peygamber Efendimiz, 'Ey Ebu Bekir! Şu ihtiyar babanı nedenburaya kadar yorup getirdin. Onu evinde bıraksaydın ben onu ziyaret ederdim.'buyurarak yaşlılara hürmet etmenin İslami ve insani bir görev olduğunu bizegösteriyor. Atalarımız 'Ne ekersen onu biçersin' demişlerdir. Yaşlılarla nasılmuamele ederseniz size de öyle davranılacaktır. Yaşlılarınızı terk etmeyin,onları kırmamaya çalışınız, onlara kötü laflar söylemeyin, onları huzurevlerine bırakmayın, yaşlılarınızla evlerinizde huzurlu bir hayat geçirin.Yaşlılarımız aile sıcaklığını, evladının ve yakınlarının şefkat ve merhametiniyakından hissetmeli, sosyal ortamlardan kopmamalıdır. Bu dönemde ortayaçıkabilecek yalnızlık, terkedilmişlik ve değersizlik hissi, yaşlılarımızınzaten zor olan hayatlarını daha da zorlaştıracaktır. Rabbimiz, yaşlılarımıza ofdemeyi bile yasaklıyor. " şeklinde ifade etti. (İLKHA)

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *