Öğle: İkindi:
4 °C
asd

Hz. Muhammed'in (s.a.v) Bazı Sünnetleri

Hz. Muhammed'in (s.a.v) Bazı Sünnetleri

- Ays b. Kasım şöyle dedi: "İmam Sadık'a (a.s), 'Peygamberimizin (s.a.a) doyasıya buğday ekmeği hiç yemediğini söylediği yolunda babandan bir hadis rivayet ediliyor, doğru mu?' diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: Hayır, doğru değil. Peygamberimiz (s.a.a) buğday ekmeği hiç yemedi ve doyasıya arpa ekmeği de hiç yemedi."[ Şeyh Saduk, el-Emalî]

- "Rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (s.a.a) hiç yaslanarak yemek yemedi. Sadece bir kere yaslanarak yemeğe başladı, arkasından hemen yere oturdu ve 'Allahım, ben senin kulun ve resulünüm' dedi."[ Kutb,  ed-Daavat]

- Zeyd-i Şehham'dan şöyle rivayet eder: "İmam Cafer Sadık (a.s), 'Peygamberimiz (s.a.a) peygamber olduğu günden vefat ettiği güne kadar hiçbir zaman bir şeye yaslanarak yemek yemedi. Köleler gibi yemek yer ve köleler gibi otururdu.' buyurdu. Kendisine, 'Niçin böyle yapıyordu?' diye sordum. 'Allah'a karşı alçak gönüllülüğünü göstermek için.' cevabını verdi." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.27, h:1]

- Ebu Hatice'den şöyle nakleder: "Benim de yanlarında olduğum bir sırada Beşir Dehhan, İmam Cafer Sadık'a (a.s), 'Peygamberimiz (s.a.a) sağına veya soluna yaslanarak yemek yer miydi?' diye sordu. İmam bu soruya 'Hayır, Peygamberimiz (s.a.a) sağına veya soluna yaslanarak yemek yemezdi. O köleler gibi oturur, öyle yerdi.' diye cevap verdi. Ben, 'Niçin öyle yapıyordu?' diye sordum. 'Yüce Allah 'a karşı alçak gönüllülüğünü göstermek için.' cevabını verdi." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.271, h:7]

- Cabir'den İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle dediğini rivayet eder: "Resulullah (s.a.a) köleler gibi yemek yer, köleler gibi otururdu. Toprak üzerinde yemek yer ve uyurdu." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.271, h:1]

- Peygamberimiz (s.a.a) yemek yerken namazdaki insanın oturuşu gibi dizlerini ve ayaklarını birleştirerek otururdu. Yalnız dizlerinin ve ayaklarının birini öbürü üzerine koyardı ve "Ben bir kulum, köle gibi oturur ve köle gibi yemek yerim." derdi. [İhya'ul-Ulûm, c.7, s.121]

- İmam Ali (a.s) şöyle dedi: "Peygamberimiz (s.a.a) sofraya oturduğunda köleler gibi oturur ve sol uyluğuna yaslanırdı."[Safvanî, Kitab'ut-Tarif]

- İbn-i Abbas'tan şöyle rivayet eder: "Peygamberimiz (s.a.a) yerde oturur, koyunu ayakları arasına alıp sağar ve kölelerin davetlerine icabet ederdi."[Mekarim'ul-Ahlâk]

- Hammad b. Osman'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Resulullah (s.a.a) yemek yerken parmaklarını yalardı." [el-Mehasin, s.443, h:313]