HAKSİAD: Esnaf ve tüccarımız halka güven aşılamalı