Gram altın Cumhuriyet Altını Gümüş ONS Yarım Altın

İmsak: Güneş:
4 °C

ŞEYTAN BİZİ ALDATIYOR MU?

 • 2015-08-31 07:17:10
 • 4328 Görüntülenme
 •  

  Tuzak kurmak, aldatmak, yoldan çıkarmak, heva ve heveslerin ardına takılmayı sağlamak şeytanın işlerindendir. Önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokularak kendine bağlamaya, oyunlarına alet etmeye ve bozup cehenneme sürüklemeye çalışır.

  İnsanları aldatma ve yoldan çıkarmaya yönelik tuzak çeşitleri haddinden fazla çoğalmıştır. Teknolojiyi ustaca kullanan şeytan ve dostları zihinlerimize hükmetmek, bizi etkileyip tahakküm altına almak için yoğun çaba harcamaktadırlar. İslami kişilikleri oturmuş, fazlaca etkilenmeyen insanlara bir yere kadar etki edebilirken, söz konusu gençler olduğunda parmaklarında oynatmakta ve istedikleri alanlara rahatlıkla yönlendirmektedirler.

  İnternet dünyası şeytanın yoğun olarak kullandığı ve cirit attığı mekân halini almıştır. Büyük tuzaklarla dolu, nefse hoş gelen ve gençleri cezp eden sosyal medya adım adım zihinlere hükmetmekte ve milyonlarca insanı ardına takarak fesada sürüklemektedir. Korumasız, engelsiz, nefsi arzuların ardına rahatlıkla takılan, insi ve cini şeytanların keyif içinde cirit attığı ve bir anda milyonların zihnine hükmettiği bu tehlikeli alanlarda dolaşan yavrularımıza kancayı takarak avlamaya ve bizden uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Sapıklığa, bozgunculuğa ve yokluğa sürükleyip geleceklerini tüketmeyi amaçlıyorlar. Dini ve ahlaki yönlerini bir bir kemirip şeytanların köleleri haline dönüştürmek için çabalıyorlar.

  Anne ve babaların duyarsızlığı, evlatlarını başıboş bırakmaları, yeteri derecede ilgilenmemeleri, çokları için büyük bir musibete dönüşmüş telefon ya da bilgisayarlarla başbaşa bırakarak hangi şeytani oyunun tezgâhında dolandıklarını, hangi şeytani oltanın ucuna takıldıklarını bilmeden, sadece çocuklarının değişimini ve adım adım bozulmasını esefle izleyerek bir şekilde kabullenmeye çalışıyorlar. Belki de “çocuktur, gençtir, büyüyünce düzelir” hayalini kuruyorlar. Ancak bu seferki değişim eski değişimlere benzemiyor. Bu seferki çocukluk ve gençlik halleri gün geçtikçe fıtrattan kopmanın, bozulmanın ve yozlaşmanın cehennemine sürüklüyor. Buseferki çocukluk ve gençlik hallerişeytani tuzaklarda yok oluşa ve tükenişe götürüyor.

  Önceleri İslami grup ve cemaatler ve İslami kuruluşlar çocukları ve gençleri kontrol altında tutma, İslami ahlak ve kültür çerçevesinde yetiştirmede etkin rol oynarlardı. Oysa bugün, İslami grup ve cemaatlerin büyük bir kısmının İslami hassasiyetlerini yitirmesi, gençlerin üzerinde gerekli kontrolü sağlayamaması ve internetin, özellikle de sosyal medyanın cezp edici yönüne karşı gerekli direnişi sağlayamamalarından dolayı gençlerde büyük bir çözülme yaşanmaktadır. Sosyal medyada güçlü olanların yalancı propagandalarına kanmakta ve istenmeyen alanlara sürüklenmektedirler.

  Müslümanların en büyük sorunu sermayeleri ve gelecekleri olan evlatlarının bir bir çözülmesidir. Bu çözülmenin önünün alınması, bozulmanın engellenmesi en öncelikli ve önemli işleri olmalıdır. Maalesef bu alanda büyük rahatsızlıklar söz konusu olsa da ciddi tedbirlere rastlamak mümkün değil. Bazı duyarlı ailelerin ferdi alanda kimi çabaları bulunsa da yeterli geldikleri söylenemez.

  Bozulmaya duçar olan gençlerin durumuyla kimselerin ilgilenmemesi, bu alanda tedbir olacak çalışmalar üzerinde durulmaması sorumluluğu daha çok duyarlı Müslümanlara yüklemektedir. İmkân sahibi Müslümanların gençleri cezp edecek alanlara yönlendirmeleri, cezzabiyet merkezine dönüşmüş internet ve özellikle de sosyal medya alanında büyük etkinlik sağlayıp yoğun İslami programlarla ve filmlerle fesada sürüklenmelerine engel olmak için çabalamaları gerekir. Ancak ellerini taşın altına koyması gereken varlıklı Müslümanların daha fazla para kazanmak ve daha çok mal sahibi olmaktan başka çabaları görünmemektedir. Bozulmaya yüz tutan gençlikten ve yok olan İslami hassasiyetlerden kimselerin sıkıntı duymaması işleri içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

  Kimseler ilgilenmediğine göre herkesin kendi çocuğunu ateşten kurtarması, her daim musallat olan şeytanın oyun ve tuzaklarından muhafaza etmesi zorunlu hale gelmiştir.

  Anneler, babalar! Çocuklarınızın eline tutuşturduğunuz elektronik kutular ölümcül zehir saçıyor. Zihinlerini bulandırarak şeytanın oyunlarının kurbanı haline getiriyor. Çocuklarınızı şeytanın oyun ve tuzaklarına kaptırmayın. Diri diri ölüme sürüklenmelerine müsaade etmeyin. Karşılarına geçtikleri renkli ekranların arkasında çökme ve yok oluşun bulunduğunu bilin.

  Çocuklarını İslami ahlak üzere yetiştiremeyenler kullukla ilgili sorumluluklarını icra edemezler. İyi bir Müslüman olmak için çabalayanların en önemli vazifesi aile bireylerinin hayatını İslamileştirmek ve evlerine şeytani hiçbir şeyi sokmamaktır. Zira Müslümanların evleri şeytanların uğrak yeri olduğu zaman bozulmalar, dökülmeler ve çözülmeler başlayacaktır.

   

  “Ey Âdemoğulları! Şeytan, ana–babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık. “ (A’raf 27)

  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ