500

Türkiye dahil, birçok İslam ülkesi ısrarla iki devletli çözümden bahsediyorlar. İki devletli çözümün Filistin meselesini halledeceğini iddia ediyorlar. Halklar farkında değil ama bu İslam ülkeleri aslında bir Amerikan ve Siyonist proje olduğunu bile bile buna sarılıyorlar. Amerika’nın, Batının, Siyonist lobilerin bir tür sözcülüğünü yapıyorlar.

Evet, iki devletli çözüm bir Amerikan projesi, Siyonist bir proje ve Yahudi devletini yaşatmaya, korumaya yönelik…

Bir düşünün, mübarek Filistin topraklarının dörtte üçünde, en bereketli bölgelerinde Batı destekli, modern, güçlü, İslam dünyası tarafından kabul görmüş, meşru bir Yahudi devleti kurulacak. Filistin’in küçük bir bölgesinde ise, Mısır ve Ürdün arasında sıkışmış, Yahudi devletine bağımlı, güçsüz, bakir topraklar üzerinde kurulmuş sözde bir Filistin devleti olacak.

Bu paylaşıma kargalar bile güler… Ama Türkiye dahil, Batı bağımlısı İslam ülkeleri büyük bir heyecan ve coşkuyla iki devletli çözümü savunuyorlar.

İki devletli çözüm sonucunda kurulacak bir Filistin devletinin şimdiki Filistin yönetiminden, özerk Abbas yönetiminden bir farkı olmayacak. Bu son Gazze savaşıyla birlikte birçok ülke, ki aralarında Avrupa ülkeleri de var, Filistin yönetimini tanımaya karar verdiler. Ama zaten daha önce yaklaşık yüz yirmi ülke Filistin yönetimini tanımıştı.

Peki, bu gülünç bir şey değil mi? Ortada bir Filistin yönetimi mi var? Her şeyiyle Siyonist rejime bağımlı, maaşlarını bile Siyonist rejimden alan, kontrol noktaları Siyonist rejimin denetiminde, sokaklarını Siyonist katillerin saldırılarından korumaktan aciz, adı dışında hiçbir şeyi olmayan bir hayali yönetim…

İki devletli çözüm, Filistin yönetimini tanıma, halkları kandırmaya, oyalamaya, Yahudi devletinin önünü açmaya dönük girişimlerden başka bir şey değil.

Hem öyle bir şey kabul edilse bile Yahudiler duracaklar mı? Gece gündüz okullarında Dicle ile Fırat arasında kurulacak büyük Yahudi devleti hayaliyle, vadedilmiş topraklar hayaliyle çocuklarını eğiten Siyonistler gerçekten daha fazlasını istemeyecekler mi?

Bu sekiz aylık Aksa Tufanı savaşında tüm dünya, tüm halklar terörist, soykırımcı bir rejim ve bu rejimin her türlü vahşetini destekleyen bir halkın varlığına tanık oldu.

Hala böyle bir rejimin var olma hakkını, yaşama hakkını savunmak, insanlığa yönelik bir ihanettir. Yüz yıldır katledilen, soykırımdan geçirilen yüz binlerce Filistinli kadın ve çocuğun anısına yönelmiş en büyük ihanettir. Siyonistlerin hile ve komploları, projeleri sonucunda kendilerini iç savaşların, fitnelerin arasında bulan, büyük kayıp ve acılar yaşayan İslam ümmetine ihanettir. Siyonist lobiler tarafından yönetimleri esir alınmış tüm dünya halklarına ihanettir.

Bu haydut rejimin, bu vahşi çetenin, bu soykırımcı terör şebekesinin asla yaşama hakkı yoktur ve olmamalıdır. Bunun dışında başvurulacak her çözüm, hayata geçirilecek her proje büyük bir aldatmacadan, halkların gözünü boyamadan, Yahudi devletini koruyup güçlendirmeden, İslam dünyasının güvenliğine tehlikeye atmaktan başka bir sonuç getirmeyecektir. 

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *