479

HÜDA PAR, gerçekten çok farklı, çok aykırı, şaşırtan, hayran bıraktıran, işte siyaset buna derim dedirten bir çizgi, bir üslup, bir pratikle yoluna devam ediyor. Düşman çevrelerin tüm kışkırtıcı, saldırgan davranışlarına rağmen insani ve ahlaki değerlerle bezenmiş siyaset anlayışından vazgeçmiyor.

Belki de bu ülkede hiçbir siyasi hareketin, hiçbir camianın karşılaşmadığı korkunçlukta bir linç kampanyasının hedefi olmuş durumda HÜDA PAR…  Akla hayale gelebilecek her türlü yalan, iftira, karalama, algı operasyonuyla ötekileştirilmeye, gözden düşürülmeye, zayıflatılmaya, siyaset sahnesinin dışına itilmeye çalışılıyor.

İslam düşmanı çevreler, geniş halk kitlelerinden çekindikleri için İslami değer ve öğretilere, HÜDA PAR üzerinden saldırı gerçekleştiriyorlar. Bunu yaparken de öyle pespaye, öyle alçakça, öyle iğrenç yalanlara başvuruyorlar ki… Aslında hedefleri İslam, HÜDA PAR’ın İslami talepleri… HÜDA PAR’ın İslami dünya görüşü…

HÜDA PAR’ın aileye dair, sosyal adalete dair, dürüst siyasete dair, ahlaki değerlere dair, kadına dair, toplumsal barış ve huzura dair, ülkenin bağımsızlık ve kalkınmasına dair, sömürgeci güçlerle mücadeleye dair, halkların kardeşliğine dair söylem ve uygulamalarının hepsinin de referans kaynağı Kur’an ve Peygamberin sünnetidir. İslami öğretilerdir. HÜDA PAR’ın bu konuda binlerce sayfa dolduracak açıklamaları vardır.  

HÜDA PAR’a saldıran İslam düşmanı çevreler, HÜDA PAR’ın bu açıklamalarının hiçbirini ciddi anlamda masaya yatırıp ilmi olarak, bilimsel olarak eleştiremiyorlar. Çünkü HÜDA PAR’ın savunduğu her şeyin insanı, kadını, erkeği, aileyi, toplumu, ülkeyi insani ve ahlaki anlamda mükemmelleştirmeye yönelik olduğunu, HÜDA PAR’ın yerli ve milli bir medeniyet projesi olduğunu biliyorlar. HÜDA PAR’ın, asırlarca kendi mensuplarını dünyanın efendileri haline getiren, dünyayı barış ve adaletle dolduran, bilimin ve ilmin önünü açan İslam Medeniyetini tekrar ihya peşinde olduğunun farkındalar.

HÜDA PAR’la fikren, ideolojik olarak, kültürel anlamda mücadele etmekten acizler. Bunu yaparlarsa yenileceklerini biliyorlar. O yüzden iftiralara, yalanlara, algı operasyonlarına sığınıyorlar. Bunu hep yapıyorlar. Bu yolla halkı kandırıyorlar, manipüle ediyorlar. 

Ama elhamdülillah HÜDA PAR, düşman çevrelerin bu aşağılık yönteminden etkilenmiyor. Kışkırtmalara gelmiyor. Onların ahlak dışı yöntemlerine aynı şekilde karşılık vermiyor. Onlar gibi alçalmıyor. İslami ahlakını, erdem ve faziletlerle donanmış, hayat veren çizgisini muhafaza ediyor. Yalana, algıya, çirkinliklere tenezzül etmiyor.

Ve en önemlisi sükûnetini koruyarak güzel insanlarının, ona ihtiyacı olan halkının yüreklerini ısıtmaya devam ediyor. Kaostan, karmaşadan, yalandan, yozlaşmadan, yoksulluktan, aldatılmaktan, sevgisizlikten bıkan bu ülkenin mazlum insanlarına yaşam tarzlarına, milliyetlerine, mezheplerine bakmadan kucak açıyor. Onları bağrına basıyor. Hatta aldatılmış düşmanlarına bile merhamet kollarını uzatıyor.

Gelin, diyor. Mevlâna hazretleri gibi, kim olursanız olun gelin… Mutluluk istiyorsanız, huzur istiyorsanız, kardeşlik istiyorsanız, barış istiyorsanız, milliyetinizden ve mezhebinizden ötürü ötekileştirilmekten kurtulmak istiyorsanız, özgür ve bağımsız bir ülke istiyorsanız, adil bir gelir dağılımı, adalet üzerine bina edilmiş bir yargı ve hukuk sistemi istiyorsanız bize gelin. Ahlaki yozlaşmadan, ailevi sorunlardan, eşlerin arasında gittikçe derinleşen huzursuzluk ve sevgisizlikten, bir türlü azalmayan boşanmalardan, sapkın akımların tuzağına düşen çocuklarınızın belirsiz geleceğinden dolayı acı çekiyorsanız gelin… 

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *