image

Genel olarak bir işe başlamadan önce İslam inancında Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla denilir. Bu davranışla çok sık karşılaşılır. Birçok kişi bu duanın anlamını ve faziletini merak ediyor. Bu yazımızda bu konuyu detaylıca okuyabilirsiniz.

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarım anlamına gelen ifadeye kısaca besmele denir.

Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim” diye okunur ve bu ifade aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in bir ayetidir. Kuran-ı Kerim’de her surenin başında besmele kullanılmıştır. -Tevbe Suresi hariç- Bütün sureler besmele ile başlar. Besmelenin birçok fazileti bulunur. 

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" ifadesi, Bismillahirrahmanirrahim'in Türkçe çevirisidir. Bu ifade, Kur'an-ı Kerim'in her suresinin başında yer alan ve herhangi bir işe başlarken söylenmesi gereken bir dua niteliğindedir.

Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı:

•  Bismillah: Allah'ın adıyla (başlarım).

•  Rahman: Merhametli olan Allah. Yeryüzünde hiçbir canlıyı ayırt etmeden merhamet eden ve rızıklandıran Allah.

•  Rahim: Sevgi dolu olan Allah. Ahiret hayatında sadece kendisine inanan ve kulluk eden kullarına merhamet eden Allah.

Bu ifadeyle:

•  İşlerimizi Allah'ın adına ve onun rızası için yaptığımızı ifade ederiz.

•  Allah'ın merhametli ve sevgi dolu olduğunu hatırlarız.

•  Allah'tan yardım ve başarı dileriz.

Bismillahirrahmanirrahim'in önemi:

•  Bu ifadeyi söylemek, Allah'ı anmamızı ve ona şükretmemizi sağlar.

•  Allah'ın rahmetini ve bereketini üzerimize celbeder.

•  Şeytanın vesveselerinden korunmamıza yardımcı olur.

Bismillahirrahmanirrahim'i:

•  Yemek yemeden önce

•  Su içmeden önce

•  Dua etmeden önce

•  Yeni bir işe başlamadan önce

•  Yolculuğa çıkmadan önce

•  Evden çıkmadan önce gibi durumlarda söyleyebiliriz.

Kısacası her hayrın başında besmele (Bismillahirrahmanirrahim) gelir.

Besmele nerede kullanılmaz?

Besmele hiçbir kötü amelde kullanılmaz. Çünkü besmele çektiğinde Allah’ın adı ile yaptığın için bir nevi Allah sana izin verdiğini ve yapacağın işten razı olmasını istediğini kastediyorsun. Bu da haşa Allah’a iftira atılmış olur ki Allah korusun insanı dinden bile çıkarabileceği de söylenir. Örneğin hırsızlık yapılacağı bir sırada kapıyı açan hırsız besmele çekemez. Veya aklınıza gelebilecek her herhangi bir günahta besmele çekilmez. Çünkü Allah öyle bir şey istemediği halde Allah’ın adıyla demek iftiradır. İftiranın cezası da çok büyük olur.

Sonuç olarak, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" ifadesi, Müslümanların günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları ve Allah'a olan inançlarını ve saygılarını gösteren önemli bir kulluk  ifadesidir.

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *