Öğle: İkindi:
4 °C
asd
Advert

EĞİTİM SİSİTEMİ BİRÇOK SORUNUN KAYNAĞI

EĞİTİM SİSİTEMİ BİRÇOK SORUNUN KAYNAĞI

Eğitim sistemindeki sorunların toplumsal birçok sıkıntıya neden olduğuna dikkat çeken Batmanlı siyasetçi, HÜDA PAR Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir, fenni ilimlerin yanı sıra öğrencilerin manevi yönden gelişmeleri için de çalışılması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir, Türkiye'deki eğitim sisteminin gençleri nasıl etkilediği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yüz yılı aşkın bir süredir, halkın inancı ve kültürüyle örtüşmeyen bir eğitim sisteminin uygulandığını hatırlatan İmir, bu eğitim sistemi nedeniyle gençlerin özgün düşünceden uzaklaştırılarak kendisine yabancılaştırıldığını söyledi.

Eğitim sisteminin materyalist anlayıştan ve Kemalist ideolojisinden arındırılması gerektiğini söyleyen İmir, "Eğitim, insanı çok yönlü kuşatan ve insana istendik yönde davranışlar kazandırmaya çalışan bir süreçtir. Bu nedenle ideolojilerin temel odak noktası eğitim sistemi ve eğitim müfredatları olmuştur. Ülkemizde de bunu bariz bir şekilde görüyoruz. Yüz yılı aşkın bir süredir halkımızın hem inancıyla hem kültürüyle taban tabana zıt olan batı merkezli bir eğitim sistemi uygulanarak toplum dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Gençler, fıtratlarına ve yaratılış gayelerine uygun olmayan materyalist anlayışa sahip bu eğitim sisteminden olumsuz etkilenmektedir. Bu anlayışa sahip eğitim sisteminin gençlerin hem zihin dünyasında hem de yaşantılarında oluşturduğu tahribatı bugün daha iyi görmekteyiz. Bu eğitim çarkının içerisinden geçen gençler maalesef özgün ve özgür düşünceden uzaklaşmakta ve kendisine yabancılaşmaktadır." dedi.

"EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLERİMİZE UYGUN OLARAK YENİDEN İNŞA EDİLMESİ GEREKİR"

Manevi değerlere sahip bir gençlik yetiştirilemediği taktirde toplum olarak karşılaşılacak tehlikelere işaret eden İmir, "Çok net söylüyorum; geleceğimizi kaybederiz. Çünkü gençler ne dündür ne de bugündür. Gençler, gelecektir. Geleceği bugünden huzurlu, mutlu, müreffeh ve adil yarınlar inşa edecek bir bilinçte olan gençlerle planlamazsak, yarınlarımız bugünkünden daha kaotik ve huzursuz olacaktır. Gençlerimiz de bir anlam krizi içerisinde kendilerini bunalımların içerisinde görecektir. Bu yüzden manevi değerlere sahip, kendi inancını sağlam temeller üzerine oturtmuş bir gençlik yetiştirmek için eğitim sisteminin inancımıza ve medeniyet değerlerine uygun olarak yeniden inşa edilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"GEÇİCİ ZEVKLERİN PEŞİNDE KOŞMAK MUTSUZ VE UMUTSUZ BİR YAŞAM VE GELECEK DEMEKTİR"

Son olarak gençlere tavsiyelerde bulunan İmir, "Yeryüzünde var olan her canlıyı anlamlı kılan yaratılışına uygun hareket etmesidir. Güneşi, ayı ve yıldızları insanlar açısından anlamlı ve değerli kılan neyse; insanı da anlamlı kılacak olan, yaratılış amacına uygun kulluk bilinci ile hareket etmesi olacaktır. Heva ve hevesinin kölesi olan bir insanın ne kendisine ne topluma hiçbir faydası yoktur. Geçici zevklerin peşinde koşmak mutsuz ve umutsuz bir yaşam ve gelecek demektir. Bizler ancak vahiy ikliminden beslenerek, akıl ve kalp bütünlüğünü sağlayarak mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebiliriz. Genç kardeşlerim, yeni eğitim ve öğretim sürecinin başındayız. Her birimiz yeteneklerinize uygun bir alan belirleyip bu alanda uzmanlaşmanın çabası içerisinde olmalıyız. Materyalist anlayışın bize dayattığı prangaları kırıp eğitim müfredatını ve özellikle akademik alanı değer yargılarımızla inşa edip geleceğe daha sağlıklı adımlarla yürümemiz gerekmektedir. Akademik alanda yapılan okumaları veya bize bilimsel bilgi diye sunulan verileri iyi analiz etmek zorundayız.” Dedi. HABER MERKEZİ