İmsak: Güneş:
4 °C
asd

ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM ALAMAMA RİSKİ VAR

ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM ALAMAMA RİSKİ VAR

Basın açıklaması yapan Özel Eğitim Derneklerin Federasyonu, engelli bireylere sunulan eğitim hakkının ekonomik koşullar sebebiyle kullanılamayacak duruma geldiğini belirterek yetkililerden koşulların iyileştirilmesini istedi.

Basına açıklama yapan Özel Eğitim Derneklerin Federasyonu Batman İl Başkanı Rezan ŞAŞMAZ, “Sayın basın mensupları, çok kıymetli kurucular, değerli veliler STK başkanları ve yetkilileri, çok kıymetli hanım efendiler ve beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Batman İl genelinde faaliyet göstermekte olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olarak, Biz Batman İl genelinde 48 kurum, yaklaşık 5 bin özel gereksinimli çocuk ve bireylere, 1000 çalışan ve 120 servis aracı ile hizmet vermekteyiz. Türkiye genelinde de 3150 kurum, 525.000 özel gereksin imli çocuğa, 52.000 çalışan ve 7.500 servis aracı ile hizmet veriyoruz.” Dedi.

Şaşmaz şu ifadeleri kullandı: “Geçen yirmi yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlılığı ve sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireyler kendilerini değerli hissetmişler ve destek görmüşlerdir. 2005 yılına kadar sadece SSK ve Emekli Sandığı’na bağlı olan vatandaşların çocukları özel eğitim hizmetinden yararlanmaktayken, düzenlenen Engelliler Kanunu ile bu hizmet tabana yayılmış, özel eğitim hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 35 binlerden 500 binlere ulaşmıştır.”

 Şaşmaz, “Ancak son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığı görülmektedir. Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin kurumlarımızca ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir.” Dedi.

Gün geçtikçe maliyetlerinin arttığını belirten Şaşmaz, “Özellikle son aylarda görülen akaryakıt zamları bu maliyetlerimizi daha da katlamakta, verilen eğitim ödenekleri sadece personel maaşlarını ve ulaşım hizmetimizi dahi karşılayamamaktadır. İçinde bulunduğumuz mevcut şartlarda bu soruna bir çözüm üretilemediği takdirde ülkemizin bu alandaki 20 yıllık kazanımları heba olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Burada söz konusu olan, 2005 yılında engelli bireylere sunulan eğitim hakkının ekonomik koşullar sebebiyle kullanılamayacak hale gelmesi, ailelerimizin mağdur duruma düşmesi ve çalışanlarımızın işlerini kaybetme olasılığıdır. Bu tespitler ışığında taleplerimiz; servis ücretlerimizin karşılanması ve yasal hale getirilmesi, ücret iyileştirmelerimizin yapılmasıdır.” Dedi. HABER MERKEZİ