Akşam: Yatsı:
4 °C
asd

350 Muhtar’a Eğitim Verildi

350 Muhtar’a Eğitim Verildi

350 mahalle ve köy muhtarına yönelik “Hizmet İçi Eğitim Programı” gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (İPA) kapsamında Adalet Bakanlığı’nın yararlanıcı ve yürütücüsü olduğu “Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Batman’da görev yapan 350 mahalle ve köy muhtarına yönelik “Hizmet İçi Eğitim Programı” gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki tüm köy ve mahalle muhtarlarının eğitimden geçirilmesi hedeflenen program kapsamında Batman’da da Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programda İl Vali Yardımcısı Ramazan Fani, “Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Muhtarlık Müessesesi” başlıklı bir sunum yaptı.

Konuşmasında muhtarlığın bir yerel yönetim kurumu, muhtarların da seçimle iş başına gelen ve halkla iç içe görev yapan kamu görevlileri olduğunu ifade eden Fani, “Muhtarlarımızın kamu görevi ifa etmeleri nedeniyle kanunlardan ve diğer mevzuattan kaynaklanan bir takım görev ve yetkileri bulunmaktadır. Muhtarlar olarak görevlerinizi en etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmeniz, bu görev ve yetkilerin bilinmesine bağlıdır. Muhtar kelime anlamı itibariyle Türkiye toplumunun tarihsel ve geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamı da taşımaktadır.” dedi. 

Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatının, devletin yönetim yapısı ve mevzuatın muhtarlara vermiş olduğu görevlere ilişkin açıklamalarda bulunan Fani, “19 Ekim 1829 tarihinde 2’nci Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla kurulan muhtarlık müessesesi yaklaşık 200 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi, Türkiye tarihi açısından önemi büyük zira Türkiye’nin ilk seçimleri muhtarlık seçimleriyle başlıyor. Dolayısıyla, halkın doğrudan kendi yerel yöneticisini seçmesiyle başlayan bu süreç tarihimiz açısından da bir temel oluşturuyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşınan, muhtarlık müessesesi köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir.” diye konuştu. 

Sunumun ardından Valilik İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Emin Keskin tarafından “Muhtarlık Bilgi Sistemi ve Adli Tebligat” konusunda muhtarlara hizmet içi eğitim verildi. (MEHMET EMİN URAZ)