Akşam: Yatsı:
4 °C
asd

ISTIRAPLARIMIZ O'NDAN UZAKLAŞMAMIZDANDIR

ISTIRAPLARIMIZ O'NDAN UZAKLAŞMAMIZDANDIR

Dünyadaki tüm ıstırapların sebebinin Resulullah’ın tebliğ metodundan uzaklaşmadan kaynaklandığını belirten Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Cihan, iki cihan saadetinin ancak Hazreti Muhammed’i bilmek ve sevmekle mümkün olabileceğini söyledi.

Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Cihan, Peygamber Efendimiz ’in veladetinin yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. Halkın yarın idrak edilecek Mevlid Kandilini tebrik eden Cihan, Mevlid Kandilinin tüm İslam âleminin huzuruna, kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Peygamber Efendimizden önce insanlığın büyük bir buhranda olduğunu belirten Cihan, “Cahiliye döneminde dünya, tamamen karanlık ve cehalet dolu bir hayat yaşamaktaydı. Güçlü güçsüzü ezmiş, içki, kumar, fuhuş, tefecilik, faiz adet haline gelmiş, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek sıradan bir hal almıştı. Putperestlik, ırkçılık ve kabilecilik had safhadaydı. Günümüz dünyasını aratmayan her türlü çağdışılık yaşantı, zülüm ve barbarlık başını almış, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştı. Kadının hiçbir değeri yoktu. İşte insanlığın tevhid inancından uzaklaştığı bir dönemde mahlûkat bir kurtarıcı bekliyordu ve seher vakti Mekke’deki bir evde, bütün kâinatı aydınlatan bit nur doğdu. Gelişi ile yer ve gökler neşeye boğuldu. Hazreti Muhammed geldi sedaları arşı inletti.” vurgusunu yaptı.

“O, ÂLEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERİLDİ”

Peygamber Efendimizin âlemlere rahmet olarak gönderildiğini vurgulayan Cihan, “Peygamberimiz doğduğu gece, ateşe tapan Mecusilerin bin yıldır yanan ateşi birden bire söndü. İran Hükümdarı Nüşirevan’ın sarayı 14 burcu çatırdayarak yıkılıverdi. Aynı gece Semeve Vadisinin suyu taştı. Doğmadan önce babası, altı yaşında iken annesi vefat etti. 8 yaşına kadar dedesinin yanında, ondan sonra da amcasının yanında yetim olarak büyüdü. Peygamber olmadan önce Kureyşliler arasında Muhammed-ül Emin lakabını aldı. Temiz, sade cahiliye adetlerinden uzak bir hayat yaşadı. 610 Miladi yılının Ramazan Ayında Hira Mağarasında Allah’a ibadet ederken İlahi vahye mazhar oldu ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Efendimize Peygamberlik görevi verildi.” dedi.

“ÜMMETİNE ÖRNEK OLDU”

Hazreti Muhammed’in bütün sıkıntılara rağmen Allah’ın dinini tebliğ etmekten asla geri kalmadığını ifade eden Cihan, şunları söyledi: “Hayatı boyunca ümmetine örnek oldu. Dava adamı olarak örnektir. Devlet başkanlığı yaptı. Devlet başkanı olarak örnektir. Savaşlarda komutanlık yaptı. Komutan olarak örnektir. Çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde hep örnek olmuştur. Evlenmiştir. Eş olarak davranışları örnektir. Arkadaşlık ve dostluk yapmıştır. En güzel örnek olmuştur. İnsanları iyiye yönlendirilmiştir. O’nun örnek hayatı, dünya ve ahiret hayatını dengelemektedir.”                                                                                                            

“PEYGAMBERİMİZİN HAYATI BİZİM İÇİN ÖRNEK OLMALI”

Hazreti Muhammed’in hayatının insanlık için örnek olması gerektiğine işaret eden Cihan, “Peygamberimizi seven, O’nu örnek alan, O’nun getirdiği evrensel mesaja sımsıkı sarılan Müslümanlar, çok kısa bir zaman diliminde tevhid bayrağını üç kıtada dalgalandırmış, İslam’a ve insanlık âlemine büyük hizmetler yapmışlardır. Şanlı Peygamberimizin hayatı, bizim için örnek olmalı. İşte O, büyük şanlı önder ‘Bir elime güneşi, diğer elime de ayı koysalar risaletimden zerre kadar ayrılmam’ buyurmuşlardır.”

 “KUR’AN ’SIZ VE RESULULLAH’SIZ BİR MÜSLÜMANLIK YOKTUR”

Kur ’ansız ve Peygambersiz bir hayatın imkânsız olduğunu belirten Cihan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bugün dünyada yaşanan kargaşalıklar, dökülen kanlar, çekilen ıstıraplar, işlenen cinayetler, zulümler, işkenceler maneviyattan ve Resulullah’ın tebliğ metodundan uzaklaşmanın bir neticesidir. Kur ‘ansız ve Resulullah’sız bir Müslümanlık yoktur. İslam âlemi asrımızın aldatıcı prensiplerine, hile ve sahtekârlıklarına karşı uyanık ve tedbirli olmalıdır. Hayat reçetemiz Kur’an, hak yolumuz İslam, tek önderimiz Hazreti Muhammed’dir. İki cihan saadeti Resulullah’ı bilmek ve sevmekle mümkündür. Resulullah’ı sevmeyen insan yığını anarşi deryasında kaynaşan bir volkandır.”