Akşam: Yatsı:
4 °C
asd

BATMAN’DAN TÜRKİYE EKONOMİSİNE 38 MİLYON LİRALIK KATKI

BATMAN’DAN TÜRKİYE EKONOMİSİNE 38 MİLYON LİRALIK KATKI

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Batman ili ve ilçelerinde sulanan tarım arazilerinden 38 milyon lira gelir elde edilerek Türkiye ekonomisine katkı sağlandığını belirtti.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. “dedi.

BATMAN İLİ VE İLÇELERİNDE 27. 000 DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANDI

Bu kapsamda Batman’da 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın,’ 2019 yılı sulama sezonunda Batman ilimiz ve ilçelerimizde toplam 27 000 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Batman il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 27 000 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 38 milyon TL katkı sağlandı.” Diye konuştu.

 Aydın sözlerinin devamında, ”Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.  Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. “ dedi.

Aydın, Son olarak sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, “DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. ’dedi. ŞEVKİ ASLAN