Gram altın Cumhuriyet Altını Gümüş ONS Yarım Altın

Akşam: Yatsı:
4 °C

Gençlerin Sadece Yarısı Mutlu

Gençlerin Sadece Yarısı Mutlu

2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Genç nüfus oranından okullaşma oranına, işsizlikten istihdama, sağlık sorunlarından mutluluk kaynaklarına birçok konuya dair bilgilerin paylaşıldığı İstatistiklerle Gençlik 2018 verilerini açıkladı.

Buna göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8'ini oluşturdu. Gençlerde internet kullanım oranı yüzde 93 oldu.

Kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55,4 olurken, gençlerin mutluluk kaynağında sağlık ilk sırada yer aldı.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20,3 olurken, istihdamdaki gençlerin yüzde 53,3'ü hizmet sektöründe yer aldı, gençlerin yüzde 76'sı işinden memnun olduğunu belirtti.

GENÇLERDE İNTERNET KULLANIM ORANI YÜZDE 93 OLDU

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017 yılında yüzde 90 iken 2018 yılında yüzde 93'e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak yüzde 96,9, genç kadınlarda ise 2,3 puan artarak yüzde 89 oldu.

GENÇLERİN YÜZDE 55,4'Ü MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55,4 oldu. Mutluluk oranı, 2018 yılında genç erkeklerde yüzde 53,5, genç kadınlarda ise yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin mutluluk kaynağında sağlık ilk sırada yer aldı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 50,5 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 20 ile başarı, yüzde 18,9 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 23,8 ile başarı, kadınlarda yüzde 23 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı yüzde 14,9 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı yüzde 16,1 ile başarı aldı.

GENÇLERİN YÜZDE 76'SI İŞİNDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin yüzde 76'sı çalıştığı işinden memnunken yüzde 48,7'si elde ettiği kazancından memnun oldu. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 77,2, elde ettiği kazanç memnuniyeti ise yüzde 48,3 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 73,8 ve yüzde 49,4 olarak gerçekleşti. HABER MERKEZİ