BELEDİYE NEDEN ÇALIŞMAZ!

Article

 

            Malumunuz olduğu üzere hükümet, güzel şehrimiz Batman’ın da aralarında olduğu Doğu ve Güneydoğu İllerindeki pek çok DBP ve HDP’li belediyeye kayyum atadı. Aralarında büyükşehir belediyelerinin de olduğu bu kayyum ataması olayında hükümetin gerekçeleri arasında, kamu kaynaklarını örgütsel ve ideolojik amaçlar doğrultusunda kullanmak, örgüte finans ve lojistik destek sağlamak ağırlıklı gerekçe olmakla beraber; hizmet üretmemek, kendi şahsi ve örgütsel çıkarlarını halkın menfaatleri üstünde görmek ve bu yönde hareket etmek diğer gerekçeler arasında sayılabilir.

Hükümetinseçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp bu belediyelere kayyum ataması işlemi demokratik değerler açısından kabul edilebilir bir durum olmamakla beraber, birkaç dönemdir aynı ideolojik yapıya mensup partiler tarafından yönetilen bu belediyelerin, İdeolojik Saiklerle hareket etmeleri, bırakın hizmet üretmeyi böyle bir düşüncelerinin dahi olmaması ve yukarıda sayılan diğer nedenler bu atama işlemini halk nezdinde az da olsa meşrulaştırmıştır.

Kayyum ataması işlemini Batman özelinde değerlendirecek olursak; o günlerde, güzel şehrimiz Batmanda ki hava da aşağı yukarı bu yöndeydi. Kayyum ataması sonucunda halkımızda hizmet görme noktasında olumlu bir hava oluşmuş, oluşan bu olumlu havaya yeni belediye yönetiminin ilk bir iki aylık olumlu performansı da eklenince, beklenti daha da artmıştır. Hizmet yoksunu gariban(!) halkımız, hele ki hükümetin de desteğini arkasına almış bu yeni belediye yönetiminden uzun yıllardan beridir hiç göremediği belediyecilik hizmetlerini göreceğine neredeyse muhakkak gözüyle bakmıştır.

Şehrimize kayyum atanalı neredeyse sekiz ay oldu. Geçen sekiz aylık süre göz önünde bulundurulup şöyle bir geriye bakıldığında, hizmetler noktasında artılarla dolu olması gereken hanemizin maalesef boş veya eksilerle dolu olduğu görülecektir. Bu anlamda dağ fare doğurmuş, halkımızın hizmet görme noktasındaki umutları yok edilmiş ve adeta başka bir bahara ötelenmiştir.

Güzel şehrimiz Batman’da şehircilik başta olmak üzere temel belediyecilik hizmetleri noktasında bir arpa boyu yol kat edilemediği gibi, bu yönde bir irade beyanı da maalesef görülememektedir. Şehrimizin kangrenleşen sorunları olan; ana arterlerin yetersizliği ve buna bağlı aşırı trafik yoğunluğu, otopark sıkıntısı, alt ve üst yapıların yetersizliği, adeta kevgire dönen ana ve ara yolların içler acısı durumu ve diğer konularda olumlu anlamda elle tutulur gözle görülür bir gelişme maalesef yaşanmamıştır. Bu süre zarfında olumlu anlamda değerlen-dirilebilecek gelişmeler; temizlik hizmetlerindeki lokal gelişmeler ve yeni sefere konulan yolcu otobüsleri ile toplu taşımada sağlanan kısmi iyileştirme olmuştur. Temizlik hizmetlerindeki bu lokal düzelmenin genele yayılıp süreklilik arz etmesi gerektiğini söylemeye gerek bile olmadığı düşüncesindeyim.

Hükümete mensup diğer şehirlerin belediyeleri harıl harıl hizmet üretirken, şehrimizde aynı tabloyu görememenin hem şaşkınlığı hem de üzüntüsü içerisindeyiz. Üvey evlat muamelesi görmekten bıkan halkımız, yapılması elzem olan projelerin bir an önce hayata geçirilmesini ve gerçek manada belediyecilik hizmetini görmeyi talep etmektedir. Halkımız, yüz binlerin katılımıyla gerçekleştirilen Kutlu Doğum Etkinliklerine bir otobüsü dahi çok görüp destek vermeyen ve en temel belediyecilik hizmetini yapmaktan imtina edenlerin belediye kaynaklarını festival adı altında har vurup harman savurmasına geçmişte nasıl karşı çıkıp tasvip etmemişse, bugün de yapılan bu organizasyonu onaylamamış ve asla tasvip etmemiştir.

 

Fiilen oluşmuş olan bu tabloyu sonuç babında değerlendirdiğimizde; 500 bine yaklaşan genç bir nüfusu barındıran şehrimizde yaşayan halkımızın belediyecilik hizmetleri noktasında ki meşru ve haklı beklenti ve taleplerini, umutlarını hiçbir yapının ve/veya hiçbir kurumun yok etmeye hakkı yoktur ve olmamalıdır. Bu yönetim tarzınız ile halkımızı, selefiniz olan ve neredeyse çeyrek asırdır belediye yönetimlerini elinde bulunduran, halkımızın kurtulmak için çareler aradığı ideolojik yapıya mensup belediye yönetimlerine tekrar mahkûm etmek üzere olduğunuzun lütfen farkına varın ve bir an önce bu yanlışlarınızdan dönün.

Yazar Hakkında

Toplam

8

Makale

MEHMET SAİT ORTAÇ

Önceki REFERANDUM VE YANSIMALARI
Sonraki YENİ BİR ÇÖZÜM(!) SÜRECİ Mİ?

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde tarafımızın görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.